Slaughterhouse DEBRA

Animal Rights, de moedige makers van de undercoverfilm die de gruwel heeft aangetoond die dagelijkse kost is in het slachthuis van Debra in Tielt (België), en daar niet alleen trouwens, heeft mij de toelating gegeven om hun beelden te gebruiken bij een zelf gecomponeerde en ingespeelde soundtrack. Mijn woede, verdriet en haat om zoveel nodeloos lijden veroorzaakt door sadisten en psychopaten zitten in deze muziek. Want woorden schieten hier te kort.

Varkens zijn bijzonder intelligente en gevoelige dieren, wat niet kan worden gezegd van de beulen in deze video. Onze minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, sprak aanvankelijk stoere taal. Maar bewees vervolgens dat hij een zwakkeling is, die de kant van de industrie en van het grote geld verkiest. Al na amper twee weken kreeg het gruwelbedrijf van Thomas De Roover opnieuw toelating om weer open te gaan. En alsof het nog niet cynisch genoeg is, ligt er zelfs een aanvraag op tafel om het slachthuis met minstens de helft uit te breiden.

Thomas De Roover
Thomas De Roover, CEO van het gruwelbedrijf in Tielt.

SCHAAM U minister WEYTS! U bent zogezegd een dierenvriend, maar u heeft, als verantwoordelijke voor Dierenwelzijn, uw plicht NIET gedaan!

Beste bezoeker van deze site, als je vleeseter bent, dan daag ik je uit om tot het einde te kijken en te luisteren. Je zult dan tenminste wéten wat er aan dat miserabel stuk vlees op je bord of op je barbecue voorafgaat.

Wie Animal Rights financieel wil ondersteunen kan dat doen via hun website.

Advertenties