Met dank aan de islam!

Interview met aartsbisschop De Kesel

De Kesel
Heilig broederke De Kesel

Het aantal incompetente, ja zelfs ronduit gevaarlijke figuren in leidinggevende functies is bijna niet meer te tellen. Nog maar pas als (Belgisch) aartsbisschop aangesteld, begint De Kesel de islam al op te vrijen. De toekomst van het Westen is volgens hem ondenkbaar geworden zonder de islam. Meer nog: we moeten de islam zelfs ‘heel dankbaar’ zijn omdat die de godsdienst weer belangrijk heeft gemaakt.

Hoe wereldvreemd en achterlijk moet je zijn om in het publiek zulke uitspraken te doen? Weet De Kesel dan niet wat er met christenen gebeurt in islamitische landen? Weet hij dan echt niet dat leden van zijn eigen kerk in Duitse en Nederlandse asielcentra met de dood worden bedreigd? Dat ze er worden onderworpen aan de sharia, en dat christenen vaak apart moeten worden opgevangen omdat ze hun leven niet meer zeker zijn tussen moslims die zich gedragen alsof ze nog altijd in hun primitieve thuislanden zijn?

In Nederland, bijvoorbeeld, worden niet de islamitische daders gestraft of teruggestuurd, maar worden christenen en homo’s door stads- en gemeentebesturen geïsoleerd, uit schrik dat ze anders ‘racistisch’ zouden overkomen. Van discriminatie gesproken! De lofzangers van de ‘multiculturele maatschappij’ lijken niet eens te beseffen dat ze met deze maatregel een nieuwe vorm van apartheid invoeren, die de mislukking van de multicultuur alleen maar zwart op wit bewijst.

Trouwens, wanneer we die krankzinnige logica consequent doortrekken, dan moet de eigen bevolking van zowat alle Europese landen binnenkort massaal opzij worden geschoven omdat ze, als ‘ongelovigen’, moet worden ‘beschermd’ tegen de wreedheid en intolerantie van moslims. En dat ‘prachtige’ islamitische geloof wil De Kesel nu mee helpen te verspreiden, via onze (vooralsnog) katholieke scholen en allerlei christelijke organisaties.

Al een hele tijd werpt paus Franciscus zich op als promotor en verdediger van de islam. Organisaties als Broederlijk Delen en Pax Christi riepen, bij monde van Brigit Herremans, vorig jaar via kranten, radio en tv op om te stoppen met het redden van christenen uit het belegerde Aleppo. ‘Acties die focussen op religieuze minderheden, in dit geval de christenen, kunnen contraproductief werken’, vond Herremans. En daarom pleitte ze ‘voor een beleid dat burgerschap en diversiteit promoot.’ Lees: voor meer islam.

Juist zoals de hele EU bezig is zichzelf af te schaffen door miljoenen moslims op ons los te laten, zo is de katholieke kerk zichzelf aan het ondergraven. De ethische waarden, politieke en andere overtuigingen en religie(s) die eeuwenlang de fundamenten van onze westerse beschaving zijn geweest, worden systematisch ingeruild voor een ideologie die door haar eigen verachte vijanden (de ‘ongelovigen’ die we allemaal zijn) met de dag groter en sterker wordt gemaakt.

Hopelijk komt er een dag waarop al de Europese leiders – politieke en geestelijke – die hun eigen cultuur en volk hebben verraden daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen. Misschien is het daarvoor al te laat. Maar als het gebeurt, zal het geen mooi schouwspel zijn.

(Over de vervolging en bedreiging van christenen in Duitse en Nederlandse vluchtelingenkampen, zie onder meer: ElsevierDe Morgen en Elsevier (2).)

Advertenties

Als ik leraar was, dan zou ik nu óók staken

Lieven Boeve, de halve pastoor die u hierboven ziet, is de ‘topman van het katholiek onderwijs’. Waarom ze hem zo nog altijd noemen, is mij een raadsel, want deze wansmakelijke bleeksmoel vertegenwoordigt vooral de belangen van de moslims in het katholieke onderwijs. Als het van hem afhangt, dan komen er aparte gebedsruimtes voor moslims, aparte schooluitstapjes voor moslims, halalvoeding, aparte islamlessen en hoofddoeken alom.

Alsof dat nog niet genoeg is, pleit deze ‘pezewever’ er ook nog voor om ‘slechte’ leerkrachten (hij bedoelt: leerkrachten die niet naar zijn dictatoriale pijpen dansen) snel te kunnen ontslaan. Als ik leraar was, dan zou ik nú meteen in staking gaan tot die halve imam hierboven was afgezet. Vóór ik voltijds schrijver en scenarist werd, heb ik een tijdlang lesgegeven, onder meer in het atheneum in Antwerpen. Ik spreek nu van minstens 30 jaar geleden.

Ook toen al zaten er in iedere klas wel enkele Marokkanen of Turken, en ook toen al weigerden die zich pertinent te integreren. Nederlands spraken ze zelden of nooit, en nooit, maar dan ook NOOIT heb ik op ouderavonden een moslimvader of een moslimmoeder gezien. Ook toen al was het een gaan en komen van ‘inspecteurs’ die er hun beroep van hadden gemaakt om leerkrachten het leven zo zuur mogelijk te maken, en wie – zoals ik – in de tegenaanval ging, kon zich aan allerlei pesterijen verwachten. Zo herinner ik mij een inspecteur, die ik in mijn roman De Gek op de Heuvel onder de naam ‘Stroeven’ (tiens, lijkt wat op Boeve…) heb opgevoerd, die mij als schietschijf had uitgekozen. Na een urenlange ‘discussie’ tijdens dewelke ik stevig weerwerk bood, maakte hij een einde aan het gesprek en riep dat hij heel binnenkort ‘zeker terug ging komen!’ Maar die belofte heeft hij niet gehouden. Want een week later hing er een overlijdensbericht op het prikbord in de leraarskamer. Stroeven had een fatale hartaanval gehad. Een leugenaar was hij dus óók nog! Mijn beslissing om, al na amper enkele jaren, definitief te stoppen met lesgeven, is de beste die ik ooit heb genomen.

Boeve lijkt mij een ‘Stroeve(n)’ in het kwadraat. Ik stel hem mij voor als een man die thuis niks te zeggen heeft, die zich met veel geslijm en gatlikkerij hogerop heeft gewerkt, en nu – eindelijk, eindelijk! – mensen naar zijn kromme pijpen kan laten dansen. Nu al is er een schromelijk tekort aan leerkrachten, en degenen die het met veel inzet en idealisme toch proberen vol te houden, gaan gebukt onder de stress, de frustraties en een volkomen gebrek aan respect (in de eerste plaats van hun ‘bazen’). Als het opperhoofd van het katholiek onderwijs zo verder doet, voorspel ik dat hij over enkele jaren niemand meer zal kunnen ontslaan, gewoon omdat niemand de rotjob van leerkracht nog zal willen doen.

Boeve ziet eruit als een bleke, ongezonde koorknaap (het zou me niks verbazen dat hij ook een of andere kwaal onder de leden heeft of meer masturbeert dan goed voor hem is), maar hij heeft de koele, gevoelloze blik van een ‘killer’. Boeve, dat zie je zo, is iemand die over lijken gaat. Zijn liefde en bewondering voor de islam zijn niet toevallig. In het geheim benijdt hij immers al die imams en ‘geestelijke leiders’ voor wie iedereen siddert en beeft, en die hun onderdanen met één goed gerichte fatwa kunnen vernietigen.

Beste leerkrachten: laat u niet doen, bijt van u af, verweer u, sla terug en sla hard. U heeft geen verrader als Boeve nodig; integendeel, het onderwijs heeft U nodig! U staat veel sterker dan u denkt. Gebruik die macht om u te ontdoen van dwingelanden en collaborateurs als Boeve. Tirannen gaan altijd maar verder en verder. Tot iemand hen stopt. Ik ben ervan overtuigd, beste leerkrachten, dat u alvast op de volle sympathie van de hele Vlaamse bevolking zult kunnen rekenen.

Bron: ‘Scholen moeten slechte leerkrachten sneller kunnen ontslaan’ – België – Knack.be

Oproep aan CD&V-kiezers

Wouter Beke

Wouter Beke, voorzitter van CD&V die decennialang de grootste partij van Vlaanderen was, maar die door idioten en rancuneuze dwarsliggers als Kris Peeters en Beke zelf, door een dom en naïef wicht als Hilde Crevits (die geen enkele eigen mening of visie heeft), door bokssmoel Joke Schauvliege (stropop van de Boerenbond, de jagers en de industrie) en een lauwe verslenste hap als Koen Geens in geen tijd naar een electoraal dieptepunt is afgegleden. Een recente opiniepeiling wijst uit dat CD&V momenteel nog amper, of zelfs niet meer de kiesdrempel zou halen.

CD&V wéét inmiddels dat ze in Vlaanderen zo goed als niets meer voorstelt. Maar in plaats van de schuld in de eerste plaats bij zichzelf te zoeken, trappen ze wild om zich heen (door alle noodzakelijke regeringsbeslissingen te boycotten), gebruiken ze doorzichtige listen en goedkope trucjes om hun snel slinkend kiespubliek aan te vullen (gratis uitnodigingen voor kinderen voor een K3-show waarop de meest arrogante pipo van Vlaanderen, Wouter Beke, het traditionele gezin gaat bezingen), en nog het ergste van alles: doen ze al het mogelijke om de moslims als nieuwe kiezers voor zich te winnen.

Dat Beke daarvoor het katholiek onderwijs moet opofferen, door speciale moslimlessen en -gebedsruimtes en door hoofddoeken in Vlaamse, christelijke scholen te promoten, door te weigeren om de wet op onverdoofde slachtingen goed te keuren (voor Beke gaat godsdienstvrijheid immers boven dierenwelzijn) en door als een machtsgeile collaborateur tegen de islam aan te schurken, zal hem een zorg zijn. Beke & co zouden hun eigen moeder onverdoofd laten slachten als ze daarmee opnieuw aan de macht konden komen.

Ik walg van die man en van de partij die hij vertegenwoordigt. Ik spuw op zijn arrogantie en hoogmoed, en ik veracht de wreedheid van deze dierenbeul in maatpak die het geen barst kan schelen dat dagelijks duizenden dieren een gruwelijke en langzame dood moeten sterven, alleen maar omdat hij daar stemmen van moslims mee kan winnen. Moslims die -nota bene – christenen als ongelovigen beschouwen en onze Vlaamse levenswijze en waarden (die huichelaar Beke denkt te vertegenwoordigen) ronduit haten.

Vlaamse kiezers, doe verder zoals jullie bezig zijn, keer u massaal af van deze verachtelijke bende volksverraders (Peeters, Beke, Geens, Crevits en Schauvliege), die bereid zijn alles en iedereen  op te offeren aan hun eigen machtsposities, en durf op te komen voor de weinige politici die het eigen volk voorop stellen (ja, u leest het goed: het eigen volk!). Wie niet langer bereid is zijn eigen waarden, opvattingen en levenswijze te verdedigen, is een laf en verslagen volk, een volk dat ten dode is opgeschreven. De CD&V verdedigt niet langer het eigen volk maar de islam, die zich als een kleverige bloedvlek over ons land verspreidt.

Laten we daarom bij de eerstvolgende verkiezingen de hele CD&V-kliek onverdoofd naar de slachtbank leiden, waar we hen, in naam van de échte democratie, een pijnlijk en vernederend einde bezorgen!

 

The Yulin Dog Meat Festival in GuangXi China

China

Bron: Petition · Mr. Chen Wu, YuLin Governor: Please Shut Down the Yulin Dog Meat Festival in GuangXi China · Change.org

In China is een van de meest gruwelijke jaarlijkse tradities weer begonnen: dagenlang worden duizenden honden levend gekookt, gevild, gegrild en in stukken gehakt, om vervolgens te worden opgegeten.
Telkens wanneer ik zoiets lees, heb ik het heel moeilijk om niet te geloven dat de mens het wreedste schepsel is dat er bestaat. Ik hou (heel veel zelfs) van sommige mensen, maar niet van de mensheid.

Morgen zou mijn eerste Border Collie (Filjo) tien jaar zijn geworden. Een agressieve hersentumor heeft er op 26 oktober 2015 anders over beslist. Ik mis hem nog iedere dag.

Daarom deze (eigen) video en muzikale compositie.

Dronkaard aan het hoofd van de EU

Wie onderstaande video-opname bekijkt, hoeft zich niet meer af te vragen waarom de hele Europese Unie bezig is ineen te storten en waar al die onbegrijpelijke beslissingen vandaan komen. Wij worden ‘geleid’ door een dwaze dronkenlap die waarschijnlijk de helft van de tijd niet eens beseft waarover hij het heeft. En de rest van de EU-elite staat erbij en kijkt ernaar. Gewoon decadent.

Jean-Claude Juncker straalbezopen

‘Moet het Westen de banden aanhalen met Poetins Rusland?

PoetinsRusland

De Blauwe Tijger (Groningen) is op korte tijd uitgegroeid tot een uitgeverij waar het maatschappelijke debat centraal staat en geen enkel hedendaags (politiek) onderwerp uit de weg wordt gegaan. Dat er behoefte is aan een ‘niet-politiek correcte’ uitgeverij die het aandurft boeken over omstreden problemen te publiceren, bewees het grote succes van Waarover men niet spreekt van Wim Van Rooy, over de almaar toenemende islamisering van het Westen. Uitgeverij Pelckmans, waar het boek aanvankelijk zou verschijnen, bleek uiteindelijk te laf om het te publiceren, waarna Van Rooy onderdak vond bij de jonge, ambitieuze uitgeverij De Blauwe Tijger.

Onlangs bracht die een Nederlandse vertaling op de markt over de relatie tussen het Westen en het Rusland van Poetin. De tekst is een uitgeschreven verslag van een van de ‘Munk Debates’ die sinds 2008, op initiatief van Peter en Melanie Munk, in Toronto (Canada) worden gehouden. Aan de debatten nemen zorgvuldig uitgekozen voor- en tegenstanders deel die een avond lang voor een publiek de intellectuele degens kruisen. De vraag (tevens de titel van het boekje) luidde: Moet het Westen de banden aanhalen met Poetins Rusland?

Uitgesproken tegenstanders van een nauwer contact met Poetin waren de Amerikaanse publiciste Anne Applebaum en schaakwonder Garry Kasparov. Voorstanders waren emeritus hoogleraar Russische studies Stephen F. Cohen en de Russische journalist en tv-presentator Vladimir Pozner. Dat het Westen en Rusland momenteel op gespannen voet leven, komt volgens de moderator van het debat, Rudyard Griffiths, vooral door de expansiedrift van de NAVO en door de ‘minachting’ voor Rusland die het Westen voortdurend etaleert sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Dat de vertroebelde relatie tussen het Westen en Poetin tot gevaarlijke situaties kan leiden, blijkt wellicht het beste uit de huidige crisis in Oekraïne. Terwijl het Westen er alles aan doet om Oekraïne binnen de Europese invloedssfeer te krijgen, voelen de Russen dit aan als een regelrechte bedreiging. Zelf had ik ook serieuze bedenkingen toen ik hoorde en zag hoe de Belgische ex-premier Guy Verhofstadt in Kiev oorlogszuchtige taal stond uit te kramen en de Oekraïners, in naam van Europa, allerlei beloftes deed die in Rusland als een ware provocatie moeten zijn ervaren. Applebaum en Kasparov zien in de bezetting van de Krim dan weer het bewijs dat Poetin aan terreinuitbreiding in de richting van het Westen doet.

De voor- en tegenstanders in het debat zijn ieder heel erg overtuigd van hun gelijk, en dat maakt dat het gesprek op het scherp van de snede wordt gevoerd. Bij momenten gaat het er zelfs tamelijk bits aan toe. Als lezer krijg je daardoor informatie en argumenten – voor en tegen – aangereikt die je anders zou moeten vergaren door artikels afkomstig van verschillende bronnen te lezen en naast elkaar te leggen. Dat het debat wel degelijk iets heeft losgemaakt bij de toehoorders blijkt uit een rondvraag vóór en een na de discussie. Aanvankelijk waren de voorstanders met 58 procent in de meerderheid. Na het debat waren het er tien procent minder.

Ik vond het wel een beetje vreemd dat er na de uitgeschreven tekst van het debat nog interviews met de deelnemers volgden die als voorbereiding op de discussie waren afgenomen. Het zou logischer zijn geweest indien die de debattekst hadden voorafgegaan. De interviews bevatten trouwens ook nogal wat herhalingen van wat er tijdens de gespreksavond werd gezegd.

Afgezien daarvan biedt het boek in ieder geval voldoende ‘stof voor discussie’ en is het een goed uitgangspunt om de verstoorde relatie tussen het Westen en Rusland beter te begrijpen en eens van de twee kanten te bekijken.

Het boek kan worden besteld via: Uitgeverij De Blauwe Tijger

Update ‘laffe politici’

onverdoofd slachten

Alweer is de politieke beslissing die een einde moet maken aan het onverdoofd slachten van dieren, door joden en moslims, naar een latere datum verschoven, op vraag van de NV-A die ‘alsnog wil proberen een meerderheid te vinden bij de regeringspartijen. Dat die meerderheid niet zal worden gevonden, is zo goed als zeker, want CD&V en VLD zien zo’n verbod op dierenleed niet zitten. CD&V en VLD vinden immers dat rituele slachtingen moeten kunnen, ‘uit respect voor de religieuze voorschriften’. Zij stellen, met andere woorden, godsdienstige ‘wetten’ boven de nationale en zelfs Europese wetgeving. Door de schuld van deze twee collaborerende partijen zullen dieren dagelijks verschrikkelijke pijn en leed moeten blijven ondergaan. Hun keuze heeft bovendien niets met ‘respect voor religie’ te maken, maar alles met het ronselen van stemmen bij de moslims. CD&V en VLD zouden hun eigen moeder verkopen als ze daarmee stemmen konden winnen.

De partij Groen gedraagt zich, mogelijkerwijs, nóg schandaliger. Zij steunt immers haar eigen verkozene Hermes Sanctorum niet die, samen met Vlaamse Belang, het wetsvoorstel had ingediend. Dat mag ook niemand verbazen. Groen wordt immers geleid door Meyrem Almaci, die een dubbele nationaliteit heeft: Turks-Belgisch. Almaci is een fanatieke verdedigster van de islam, is onder meer ook tegen een boerkaverbod en heeft indertijd geweigerd om de herdenking van de Turkse genocide op de Armeniërs bij te wonen.

De beslissing van Groen om haar eigen parlementslid niet te steunen, is het duidelijkste voorbeeld van de pro-islamitische koers die deze partij vaart.

Open brief aan Ahmed Aboutaleb. Over de 4 mei toespraak. – De Nieuwe Realist

Door gastauteur Jurrien Boiten   Lelystad, 7 mei 2016. Zeer geachte heer Ahmed Aboutaleb,   Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Jurrien Boiten en ik ben de kleinzoon van J.H. Boiten, een verzetsman uit Assen die na de Tweede Wereldoorlog niet meer thuis kwam. Vermoord door de Nazi’s in concentratiekamp Dora. Ik ben … Lees verder Open brief aan Ahmed Aboutaleb. Over de 4 mei toespraak. →

Bron: Open brief aan Ahmed Aboutaleb. Over de 4 mei toespraak. – De Nieuwe Realist

De grenzeloze lafheid van onze politici

media_xl_1002930
Kijk vooral naar het lachende gezicht van deze dierenbeul

Woensdag wordt er gestemd over een door Groen en Vlaams Belang ingediend wetsvoorstel dat onverdoofd slachten altijd en overal moet verbieden. Het is echter nu al geweten dat het voorstel zal worden weggestemd. Het Brusselse kreng voor Dierenwelzijn, Bianca Debaets (CD&V) en minister-president Rudi Vervoort (PS), zijn trouwens al volop bezig met de voorbereiding van het volgende islamitisch ‘offerfeest’ in Brussel en in de randgemeenten. Ook al verbiedt de EU uitdrukkelijk ieder gebruik van tijdelijke slachtvloeren. Debaets en Vervoort zijn dus ondubbelzinnig in overtreding! Europese regelgeving wordt blijkbaar alleen nagevolgd wanneer het politici goed uitkomt, anders wordt ze gewoon genegeerd. Ik roep dan ook op om massaal klacht in te dienen tegen Debaets en Vervoort. Of het veel zal helpen, is weer een andere vraag. Ik heb het vorig jaar geprobeerd, maar kreeg – maanden na het offerfeest – een brief van Vervoort waarin hij mijn klacht onontvankelijk verklaarde.

joods slachten
Ook joden maken zich schuldig aan onverdoofde slachtingen

CD&V heeft ook al laten weten dat ze tegen het voorstel zullen stemmen. Zij willen eerst doen wat ze nu al jaren doen: ‘in overleg gaan met de godsdienstgemeenschappen’. Wanneer iedereen voor een rood licht moet stoppen en een klein groepje dat weigert te doen, dan ga je niet in overleg met die overtreders, maar dwing je hen om te doen wat iedereen moet doen.

De CD&V die zich ooit een ‘volkspartij’ noemde, heeft stilaan afgedaan bij haar traditioneel kiezerspubliek en dus zijn arrogante Beke en zuurpruim Peeters op zoek naar een nieuw kiespubliek, dat ze bij de moslims hopen te vinden.

Open VLD is ook al lang aan het vissen in de islamvijvers. De neoliberalen zullen dus ook tegenstemmen, want volgens hen ‘is godsdienstvrijheid belangrijker dan dierenleed’. Onder het mom van religie is dus voor hen zowat alles toegelaten. Zij gaan, net als kruiperige Merkel, plat op de buik voor de islam, zonder het minste zelfrespect of verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de eigen bevolking.

betoging_2
Bijna tienduizend betogers tegen onverdoofd slachten maakten geen indruk op de regering.

Maar de grootste lafaards zitten bij de N-VA, de partij die veel belooft maar weinig uitvoert en die het hardste roept, maar het gewoonlijk bij loze woorden laat. Alhoewel ze ‘100 procent’ achter het wetsvoorstel van Groen en Vlaams Belang staan, zullen ze het… toch niet goedkeuren. En wel omdat het niet in het ‘regeerakkoord’ staat en omdat de ‘andere meerderheidspartijen’ het evenmin doen. Hoe diep kun je vallen? Hoe laf en bedrieglijk kun je zijn? De N-VA, die in het verleden met minister Ben Weyts, bereid leek om eindelijk komaf te maken met dit dagelijkse en onnodige dierenleed, werpt de handdoek in de ring omdat ze andere partijen niks in de weg wil leggen. Smerige, laffe N-VA! Keer op keer stellen jullie je eigen kiezers teleur; in de vluchtelingencrisis, bij de belastinghervorming en nu ook in dit dossier dat nochtans door de eigen partij in gang werd gezet.

Het weinige dat nog restte van mijn geloof in onze politici, zowel federaal, nationaal als Europees, is hiermee verdwenen. Deze mensen hebben niet meer het recht om ons te vertegenwoordigen. Als bijna 88 procent van de Belgische bevolking zich uitspreekt tégen onverdoofd slachten, dan is de beslissing die deze lafaards nu gaan nemen niet alleen een kaakslag voor die eigen bevolking; ze drukt ook niets dan minachting voor de volkswil uit.

De oplossing ligt nochtans voor de hand. Indien alle politieke partijen unaniem vóór het verbod op onverdoofd slachten zouden stemmen, dan respecteren ze de wil van het volk én maakt het voor moslimkiezers geen verschil meer uit voor wie ze het best kiezen. Maar zelfs tot zo’n eenvoudig compromis zijn onze politici niet meer in staat. Alle, maar dan ook alle beslissingen – zowel nationaal als Europees – worden afgestemd op de goedkeuring door de islam. Liever dan zijn eigen grenzen te verdedigen, doet Europa een beroep op een levensgevaarlijke en onbetrouwbare dictator als Erdogan. En in plaats van een gezamenlijk standpunt in te nemen tegen dierenmishandeling in naam van de joodse en de islamitische religie, doen ze er alles aan om in het gevlij te komen bij de daders en overtreders.

Deze lafaards zijn bereid alles en iedereen ‘op te offeren’, als het de partijbelangen en de eigen macht maar dient. Deze huichelachtige, verwerpelijke en antidemocratische houding is niet alleen kenmerkend voor België, maar voor heel West-Europa. Een volk dat gekneld zit tussen een politieke elite die de eigen bevolking niet langer vertegenwoordigt en een externe vijand (in dit geval de islam die iedere dag meer en meer haar stempel drukt op onze samenleving) heeft maar twee keuzes: zich onderwerpen of in opstand komen.

De tijd zal het uitwijzen.

‘Terreurverdachte die onthoofding bekende, loopt vrij rond in Brussel’

20081219justitie

Een Brusselse rechter heeft vorige week geweigerd een man in de boeien te doen slaan, ook al was die net veroordeeld als lid van een terroristische groep en gaf hij eerder toe dat hij in Syrië iemand had onthoofd.

De zoveelste uitspraak die bewijst dat Justitie geen enkele band meer heeft met de werkelijkheid. Een ex-Syriëbeul, die zelf heeft bekend dat hij een man heeft onthoofd, en die officieel gekend is als lid van een terreurorganisatie wordt door een Belgische rechter vrijgelaten ‘in afwachting van zijn proces’.
Wanneer gaan rechters eindelijk persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor de totaal onbegrijpelijke beslissingen die ze keer op keer nemen? Zelfs na de gruwelijke aanslagen in Brussel, ziet zo’n rechter niet in dat hij de gemeenschap moet beschermen tegen zulke barbaarse en bloeddorstige islamieten? Dit houd je toch niet voor mogelijk!
Wordt het geen tijd om de ‘scheiding der machten’ in vraag te stellen? Hoort zo’n rechter niet zélf thuis in de gevangenis, of in een krankzinnigengesticht? En vooral: moet hij niet zelf strafbaar worden gesteld voor de eventuele consequenties van zijn beslissing? De overheid, en daar hoort ook Justitie toe, heeft immers DE PLICHT om de bevolking te beschermen. Deze rechter doet het tegenovergestelde, en niemand die hem hiervoor blijkbaar ook maar iets in de weg kan leggen.
Burgers hebben de mogelijkheid om het recht in eigen handen te nemen afgestaan in ruil voor bescherming en rechtsspraak door een officiële instantie. Indien die instantie weigert haar verantwoordelijkheid te nemen en haar taak naar behoren uit te voeren, is ze overbodig geworden.
Voor de zoveelste keer wordt het ‘maatschappelijk verdrag’ dat de staat met zijn burgers heeft gesloten eenzijdig verbroken. In zowat alle contracten leidt zoiets tot de nietigheid ervan.

Bron: ‘Terreurverdachte die onthoofding bekende, loopt vrij rond in Brussel’

Geen islam op onze school !

boeve-1

Lieven Boeve, directeur van het katholiek onderwijs, wil de Belgische katholieke scholen openzetten voor de islam: hoofddoeken, aparte islamlessen en -uitstapjes, islamitische gebedsruimten, halalvoeding, enz. Deze man gedraagt zich als een collaborateur en zijn beslissing betekent de zoveelste stap in de verdere islamisering van onze maatschappij.

Laat weten dat u daarmee niet akkoord gaat en eis, via onderstaande brief, het ontslag van Boeve!

Bron: Geen islam op onze school

Haal onze politici NU uit hun verdoving en stuur hen een wake-up-call! | GAIA

gaia_220x288_nl_inp-3

Nog altijd zijn in België onverdoofde slachtingen toegelaten, in naam van de joodse en de islamitische godsdienst. Meer dan 80 procent van de bevolking wil dit niet langer! Onze politici moeten nu EINDELIJK hun verantwoordelijkheid nemen en dit dierenleed verbieden, niet alleen tijdens het gruwelijke ‘offerfeest’, maar IEDERE DAG en in ALLE SLACHTHUIZEN.

Bron: Haal onze politici NU uit hun verdoving en stuur hen een wake-up-call! | GAIA