DE ‘BEIROETISERING’ VAN ONZE STEDEN IS VOLOP BEZIG

Een exclusief interview met islamkenner Wim Van Rooy, door Koen Vermeiren

Wim Van Rooy

Wim, onlangs is van jou een kanjer van een boek verschenen, ‘Waarover men niet spreekt’, waarin je een goed onderbouwd pleidooi houdt tegen de verdere islamisering van het Westen en tegen de politici, de media en de intellectuele elite die de bestaande problemen zelfs maar weigeren te benoemen. Het boek zou normaal bij Pelckmans worden gepubliceerd, maar werd uiteindelijk door De Blauwe Tijger uitgegeven. Kun je nog eens kort uitleggen hoe dat komt?

Toen de oeroude en katholieke uitgeverij Pelckmans in 2015 wilde samengaan met uitgever Harold Polis, was het evident dat de job van Karl Drabbe, die voor Pelckmans al jarenlang en tot ieders voldoening acquireerde, in gevaar zou komen. Immers: twee hanen in hetzelfde kippenhok, dat kan nooit goed gaan, zeker niet als je te maken hebt met Harold Polis, de politiek correcte Savonarola van het denken tout court, en met een nieuwe manager die over lijken gaat. Drabbe werd dus, zoals ik verwachtte, effectief ontslagen en mijn boek kwam in de mangel terecht van factoren waarop ik geen vat had. Zoals gezegd: een nieuwe en arrogante manager (Luc Willems), wiens ogen alleen uit cijfers bestaan, Harold Polis als policor-valbijl (het is de bijl van de Tsjechische auteur Ludvic Vaculic, wiens romans hij beslist moet gaan lezen) en mijn boek dat absoluut niet gewenst was: door geen van de betrokken partijen.

Mijn werk was eigenlijk gefundenes Fressen voor de valbijl van Pelckmans, een uitgeverij die er – weinig professioneel – vrij laat achter kwam waarover mijn boek ging (al slingerde het al lang overal rond) en die dan maar even de anti-Charlie incarneerde – wat natuurlijk geen verrassing is gezien de pensée unique-tijden waarin we leven. De synergie van magere Hein-manager Willems, van de jezuïtische uitgever Pelckmans (die Drabbe als goede katholiek ook als vriend afviel) en van de linkse groot-inquisiteur Polis, leidde ertoe dat ‘Waarover men niet spreekt’ wel erg letterlijk genomen werd.

En zoals dat vaak gaat, was het een ‘Hollandse’ uitgever die de Vlaming redde. Zo is het altijd al geweest. De Blauwe Tijger, een jonge Nederlandse uitgeverij uit het hoge Noorden, van esthetisch erg verzorgde en idiosyncratische werken van links en rechts, aarzelde niet en gaf mijn boek in het licht. We zijn nu aan de vierde druk en we rukken op naar 10.000 exemplaren.  Welke uitgever zou dat niet willen? Het infernale trio Willems-Pelckmans-Polis dus.

In Nederland was er dus meteen belangstelling voor het boek. Je werd daar zelfs geïnterviewd op radio en tv. Die aandacht lijkt in Vlaanderen zo goed als helemaal te ontbreken?

In Vlaanderen is de achterlijke politieke correctheid in elke vezel van de elite –  de journalistieke, de politieke, de academische en de culturele – doorgedrongen. Die nieuwe achterlijkheid woekert in elke ziel en verspreidt zich als dogmatisch gif in elk jong brein, want dat wordt via de scholen en de media grondig gehersenspoeld, en dat via een postmoderne versie van de Pravda als het ware, de pravda als sempiternele waarheid waarop geen kritiek mogelijk is. De vrije gedachte bij ons is dan ook zo dood als een pier, zowel bij de vrijzinnigen als bij de gelovigen.

Het debat loopt hier tien jaar achter op Nederland, waar ik zowel in Buitenhof als op de radio mijn verhaal kon doen. Niemand bij ons las mijn boek en daarvan gaven de interviewers met hun gebruikelijke politiek correcte parti pris blijk (Knack). Ook de intentieprocessen (zonder wederwoord – De Standaard) waren legio. De VRT met zijn rode en groene journalisten bestaat het om een boek met zo’n grote oplage dat zoveel weerklank vindt bij de modale man en vrouw in de straat compleet te negeren, terwijl de eerste de beste islamitische oplichter elke dag aan het woord mag komen.

Alleen een open mind als Rik van Cauwelaert was zo gul me voor ActuaTV een half uur te interviewen. Arm Vlaanderen, waar steeds dezelfde intellectuele inteelt de toon mag zetten en waar elk soort denken in een ontkenningskramp schiet als het over de islam gaat.

Wat men jou beslist niet kan verwijten, is ‘politieke correctheid’, want je noemt zowat alles en iedereen bij naam. Vanwaar die blijkbaar algemeen aanvaarde westerse onwil om de werkelijkheid en de waarheid onder ogen te zien?

Dat het Westen in het algemeen aan ontkenning van de werkelijkheid doet, ligt volgens mij aan verschillende zaken. Onze geesten zijn door en door gepacificeerd, waardoor we het kwade niet meer kunnen herkennen. Badinerend: een politiek correcte bobo zou zelfs geen nazi in een uitroeiingskamp herkennen. We zijn alleen nog maar in staat te oecumeniseren.

Ten tweede is het voor de westerse mindset uitermate moeilijk om buiten het eigen conceptuele kader te gaan, om dan te moeten erkennen dat andere culturen gewoon slechte uitgangspunten hebben. Ik druk me voorzichtig uit… Het narcisme van de westerse geest, die zich goed wil blijven voelen, staat dit niet toe.

En er is ten derde de jarenlange hersenspoeling door de 68’ers en hun nazaten. Die hebben in de moslims een nieuwe onderklasse ontdekt en dat zullen we geweten hebben. Hun cultuurmarxisme heeft onze geesten, ook die van de liberalen en de christendemocraten, volledig bezet, waardoor -zeg maar- een 25-jarige CD&V’er nagenoeg hetzelfde denkt als een PVDA’er. Hun lange mars door de instellingen is er een geweest van de bezetting van de culturele bovenbouw, zoals Gramsci het vroeg, waardoor vandaag iedereen of hetzelfde denkt, of hetzelfde moet denken.

En dan is er nog die eeuwige westerse masochistische boetedoening, die hyperkritiek ten opzichte van het Westen, waardoor men als enige beschaving in de wereld con gusto de poten onder de eigen stoel wegzaagt: le devoir de repentance.

Ten slotte is er de ontzettend gebrekkige kennis van de islam, een ranzige ideologie die men grosso modo op gelijke voet stelt met de twee andere monotheïsmen, jodendom en christendom. Wie de islam echter kent, wéét dat het een wrede soldatenreligie is die voor de meeste moslims gelukkig slechts een orthopraxis is, want de eigen bronnen kent men meestal niet, en daarvoor mogen we ons gelukkig prijzen.

Mocht men die oorsprongsbronnen terdege kennen, zou men ze ofwel onmiddellijk verlaten (dan is men apostaat en kan men worden gedood), ofwel wordt men jihadistisch salafist – wat velen dan ook doen. De islam is, zoals bepaalde Arabische denkers het uitdrukken, een ziekte. ‘La maladie de l’islam’  (Abdelwahab Meddeb) of  een doodlopende straat (Hamid Zanaz), of een nazisme (Boualem Sansal). Dat de islam alleen maar destructie, onderwerping en usurpatie kent, kan men aflezen aan alle moslimlanden, waar men al honderden jaren stil staat.

Dat je druk bezig bent, bewijst de recente publicatie van ‘Vademecum van de islam’ (uitgeverij Damon), waarin 400 essentiële begrippen uit die religie op een overzichtelijke manier worden verklaard en uitgelegd. Er hebben een aantal mensen, onder wie arabisten, aan meegewerkt. Toch zien we jouw naam, als samensteller van het boek, niet op het voorplat  staan. Vreemd, toch?

Wie over de islam schrijft moet een olifantenvel hebben en daarbij zo omzichtig tewerk gaan dat Orwell’s analyse van perverse semantiek en woordzwendel erbij verbleekt. Als ik al de avonturen zou opsommen die me overkwamen bij het spreken over de islam, zou ik een apart boek nodig hebben, en misschien schrijf ik dat wel ooit. Maar inderdaad, het woordenboek (‘Vademecum islam. De islam in 400 begrippen’) mocht niet verschijnen met mijn naam erop.

Het moest oorspronkelijk in het licht gegeven worden door Lannoo, een katholieke uitgeverij (men vermomt zich wel als modern) die me de redactie van zo’n woordenboek had toevertrouwd. Bijna aan het einde van de rit wilde deze uitgeverij het boek niet meer publiceren omdat men een aantal quotes van mij had gevonden waarmee men zich niet wilde encanailleren… Ik heb vele malen tevergeefs naar die uitspraken gevraagd, maar ze nooit gekregen. Zo onfatsoenlijk zijn zulke nitwits wel.

Toen een Nederlandse uitgeverij (Damon) het zaakje overnam, gebeurde hetzelfde maar een beetje anders. Toen mijn boek ‘Waarover men niet spreekt’ heel wat aandacht kreeg in Nederland en Damon zich allicht een hoedje schrok van mijn recht toe recht aan-aanpak in de media, greep men naar de noodrem. Het ‘Vademecum Islam’ mocht verschijnen, maar niet met mijn naam erop. Ik heb hier nog de cover zoals men mij die een paar maanden geleden toestuurde: mét mijn naam erop en die van de twee andere redacteurs (zie hieronder). Nu moest die weg. Ten overvloede: wie over de islam schrijft, moet heel goed oppassen – en dit zijn slechts twee voorbeelden…

Je waarschuwt er al lang voor dat de islam een ideologie is die niet strookt met onze westerse waarden en opvattingen. De gebeurtenissen in enkele Duitse steden, met Keulen als absoluut dieptepunt, maar ook in Zweden, hebben alvast één ding gemeen: politie, pers en overheid hebben er alles aan gedaan om dit islamitische geweld onder de mat te vegen. De daders werden dus gespaard en de slachtoffers aan hun lot overgelaten. Hoe kan zoiets in democratische rechtsstaten gebeuren?

Hoe zoiets onwaarschijnlijks in een liberale rechtsorde kan gebeuren hangt samen met wat ik al eerder aangaf. De elites, van welke signatuur ook, zijn gepokt en gemazeld in het politiek correcte denken, en dat denken is geobsedeerd door discriminatie, achterstelling en minoriteiten. Daardoor ziet men in elke moslim een slachtoffer, een schoen die hij graag aantrekt omdat in zijn cultuur het slachtofferschap centraal staat. In onze door het christendom geïmpregneerde cultuur vraagt iemand die iets doet wat niet juist is: ‘Wat heb ik verkeerd gedaan?’; een moslim zal volautomatisch vragen: ‘Wat heeft men me aangedaan?’. Hij heeft onze schuldcultuur niet, en zijn schaamtecultuur leidt ertoe dat hij schaamteloos dingen ontkent die vlak voor onze ogen gebeuren.

Voor de islam is het altijd de schuld van de ander, en onze elites trekken graag het boetekleed aan en gaan daarin mee tot absurde hoogten. Ook zij ontkennen de realiteit (het lijkt er soms op alsof ze dat van de moslim hebben overgenomen), tot die als een boemerang terugkeert (cf. Keulen, maar er zijn zoveel andere plaatsen waar hetzelfde gebeurt) en ze eerst parmantig en als een ritueel beginnen te ontkennen, om daarna nog parmantiger hetzelfde te beweren als de politiek in-correcten, alsof ze een ontdekking hebben gedaan, terwijl wij dat al een decennium en langer uitschreeuwen. Ze zijn werkelijk onbeschaamd.

Wat vind je van de huidige aanpak van wat men de ‘migrantencrisis’ is gaan noemen?

Die aanpak is miserabel. Alsof men van vroegere ‘invasies’ niets geleerd heeft. Met deze migratorische stromen komen nagenoeg alleen moslims binnen, en omdat we ondertussen wel weten hoe hun aanpassing verloopt, ondanks alle goede wil van de autochtoon en van politiek en cultuur, wéét men nu al welke moeilijkheden er zullen opduiken, zowel economisch als cultureel als religieus. Het zoontjesoverschot met zijn hypertestosteron komt naar Europa en direct hoort men bijvoorbeeld wat in de asielcentra gebeurt en in bepaalde steden.

De islam is dan ook een door en door geseksualiseerde religie. De goedgelovigheid van de autochtoon is hallucinant als men hem wijsmaakt dat die mensen hier makkelijk werk zullen vinden, enzovoort. Iedereen wéét, en bepaalde politici zeggen het soms ook: het zal veel geld kosten – en bloed, zweet en tranen. De vorige integratie is mislukt en ik zie niet in waarom deze zou lukken. De oorlog binnen de islam, die al veertienhonderd jaar aan de gang is en miljoenen doden kostte, moet ginder worden opgelost, en wie bij ons denkt dat hij daarin hier zal slagen, is goed gek en kent de islam niet.

Het antwoord van de zogenaamde ‘Gutmenschen’ op het geweld en de onverdraagzaamheid die de islam overal ter wereld tentoonspreidt, is de eeuwige dooddoener: ‘Ja, maar ze zijn allemaal niet zo’ en ‘er zijn ook veel gematigde moslims’. Is dat zo?

Wat is een gematigde moslim? Iemand moet me dat eens uitleggen. Waren er gematigde nazi’s? Gematigd is iemand die van de islam alleen de orthopraxis meepikt en de theologie (een zwaar woord voor het nonsensicale van de koran en de ahadith) links laat liggen. De  moslims die hier in de jaren zestig kwamen, beoefenden alleen die volksislam. Men had er geen last van, maar hun nazaten kwamen, al dan niet bewust, onder invloed van de Moslimbroederschap en het door België gesponsorde wahabisme. Het resultaat daarvan ervaren we al jaren.

Een hoofddoekje is vanaf dan niet zomaar een hoofddoekje, maar een vlag geplant in het hart van het Westen. Het krijgt, willens nillens, een militante lading, en de meisjes die het te goeder trouw dragen, spelen mee in een scenario dat ze zelf niet hebben geschreven… De islam is elke dag in het nieuws, overal op de wereld, de jihad is gemondialiseerd. Hoort u dat ook in verband met het boeddhisme, of de jains? Ik noem maar wat.

Op de sociale media gonst het van verontwaardiging en van woede om de lakse houding van West-Europese politici, bij veel mensen zit de schrik voor nog meer radicaliserende moslims en voor aanslagen er goed in, op straat en binnenskamers leeft ongerustheid en frustratie over de eigen onmacht. En toch beweegt er niets, behalve de betogingen van Pegida die meteen worden weggezet als verwerpelijke uitingen van extreem-rechts, islamofobie en neonazisme. Zijn wij ‘beschaafd’ ten onder aan het gaan?

Dat is ‘La trahison des clercs’, het verraad van de elites, waarbij het volgens mij de eerste maal is dat de boven ons gestelden hun beschaving vrijwillig overgeven, zonder daarvoor te vechten. Een beetje vergelijkbaar toch misschien met het einde van het Romeinse rijk, waarover David Engels zo’n interessant boek schreef.  Het Westen is dusdanig gefeminiseerd via zijn Ikea-kastjes, de permanente human interest als berichtgeving en de metroseksueel dat het zich geen vijand meer kan voorstellen en nog minder het verweer ertegen. Tegen de biologie van de islam is geen kruit gewassen, en al zeker niet die van de consumerende westerling die zich kapot amuseert en entertaint.

Hoe zie je de toekomst van Europa, nu er een duidelijke tweespalt tussen Oost en West is ontstaan? En zal het voorzitterschap van Nederland daar iets aan veranderen?

De toekomst van Europa zie ik somber in, zeker met een ‘demografisch’ overwicht van de moslims, niet direct letterlijk, maar de immer militante islam weegt dermate op Europa dat het geen toekomst meer heeft. De islam doet wat hij altijd al gedaan heeft: hij zuigt uit. Velen wijken dan ook uit en verlaten het zinkende schip Europa. Misschien kan de vroegere president van de EU daar nog eens een haiku over schrijven? Zodat ook hij in schoonheid ten onder gaat.  En het EU-voorzitterschap van goedlachse tefal-blaaspop Rutte zal daar niets aan veranderen…

Tot slot, Wim: hoe je het ook draait of keert, het lijkt er sterk op dat onze westerse landen nooit meer zullen zijn wat ze pakweg 20-30 jaar geleden waren. Komt het ooit nog goed, denk je?

Omdat links en rechts mooi samenwerken (rechts denkt aan het arbeidsreservoir en de downsizing van de lonen, links heeft de traditie steeds het kwade te omarmen: het is een onklopbaar duo), is er voor de vrije geest geen plaats meer. Ook binnen de vrijzinnigheid is er een kongsi die de islam (in de incarnatie van de goede moslimgebuur) omarmt, en dat op een manier die haast surrealistisch is. Als men de vrijzinnige karikaturen uit de 19de eeuw ziet t.o.v. de katholieke kerk, dan blijft men wat beduusd achter, want vandaag knuffelt men juist een religie die vele malen erger is dan de kerk ooit was. Maar daarvoor moet men de geschiedenis van de islam kennen en zijn bronnen.

Het geweld in onze samenleving, getriggerd vaak door het terrorisme van de islam, zal een blijvend fenomeen worden. De micro-burgeroorlogen en de beiroetisering van onze steden is aan de volle gang. Europa wordt een mix van de romans van Orwell, Burgess, Raspail en Houellebecq. Ik kijk er niet naar uit.

Hartelijk dank voor dit openhartige gesprek, Wim!

 

Advertenties

15 gedachtes over “DE ‘BEIROETISERING’ VAN ONZE STEDEN IS VOLOP BEZIG

 1. Ik heb het boek een tijdje geleden uitgelezen en geprobeerd het te slijten aan wat vrienden -tevergeefs. Men begint er niet aan want men weet al alles en men houdt niet van extreme uitgangspunten…. Het vereist al dat men een barrière genomen heeft bij wijze van spreken om er aan te beginnen en die barrière is, erkennen dat er met de islam iets goed fout zit in sé. Nog een anekdote over de hersenspoeling die onze kinderen dag in dag uit ondergaan. Gisteren op Eén (waar ik niet naar kijk maar de kinderen willen soms “human interest” programma’s zien) het programma van Lieve Blanckaert over de huwelijksdag. Dat was niet zo slecht, maar het viel op dat het enige kritische commentaar dat zij gaf, kwam toen het USA-Koppel trouwde in een soort van wapenwinkel. En dat terwijl ze lovend was over het huwelijk in een vluchtelingenkamp waar een jongen trouwde met een meisje dat volledig ingepakt zat in een soort van zak -hoewel dat een normaal mens toch doet rillen. Enfin, de USA-bruid vertelde dat ze niet bang was van wapens want dat ze “for protection” waren. Mijn jongste zoon begon te lachen en zei: die is stom want die denkt dat wapens kunnen beschermen…. Hierbij is geen uitleg nodig en als ouder kan men er niet tegenop. Een jongen van 15 jaar is zo gepacifieerd dat hij meent dat wapens per sé des duivels is en heeft geen enkel historisch benul want altijd heeft men hem verteld dat elke oorlog en elk conflict fout was. Maar ja, toen hij als 10-jarige in België arriveerde en hij zijn sinterklaas -een revolvertje- mee nam naar school kreeg hij prompt een briefje mee voor mij dat dit niet kon want oorlogstuigen kon de school niet tolereren en men had een politiek van blablabla en policor. Die policor uit zich trouwens ook nog anders: soms polariseren de kinderen zich tegen mij (blanke Belgische moeder) als vertegenwoordiger van een fout blank kolonialisme dat veel kwaad heeft gedaan in Afrika -jullie hebben bij ons alles gestolen vroeger. Dat komt enkel en alleen van wat ze op school ingestampt krijgen want zulk een denkwereld was hen vreemd. Maar goed, Koen bedankt voor het interview. Ik hoop dat mijnheer Van Rooy ooit ergens in Limburg komt spreken.

  Like

 2. Als ik naar mijn kleinkinderen kijk en denk aan mijn eigen onbekommerde jeugd huilt mijn hart.Als oorlogskind heb ik de opgang van Nederland mee gemaakt,nu zie ik met lede ogen aan hoe de ondergang zich voltrekt.

  Like

 3. Weer een van de weinige duidelijke visie over de Islam. Uw boek zou verplicht leesvoer moeten zijn op de middelbare scholen. Een van uw goede uitspraken heb ik er uitgelicht: *Het narcisme van de westerse geest, die zich goed wil blijven voelen, staat dit niet toe* . Met andere woorden, het westen en de elite gaan door met hun vermogen te vergroten als belangrijkste levensopgave om hun nageslacht veilig te stellen. Gisteren 20-01-2016 plaatste ik toevallig een klein stukje op een blog hierover:…. * Ik begin toch zo langzamerhand te bedenken dat mensen die zich tot de elite beschouwen en de elite zelf, die met hard *werken* nooit eerlijk het geld hebben verdiend omdat je gewoonweg met eerlijk werken nooit miljonair kunt worden, of het is kapitaal dat via ervenis in familie blijft. Daardoor ook stijgt hun vermogen en hun macht over de slaven (arbeidsmarkt), verkrijgen ze belangrijke functies in de maatschappij en komen ze ook in de politieke partij van hun voorkeur die waken over hun investeringen en vermogen en over de financiële markt dat alles volgens hun wens verloopt. Deze elite heeft maar een zaak voor ogen en dat is vermeerderen, vermeerderen en nog eens vermeerderen van hun vermogen. Voor de rest hebben zij net zoals Rutte geen enkele binding met de lagere rangen. Oh ja, ze laten zichzelf graag zien op gala,s, de millonairsbeurs en eens in het jaar een gala voor goede doelen om een klein percentage van zeg maar de weekopbrengst daar te deponeren als blijkt van *goede wil*. Pas op he, er is nog iets, de elite houdt elkaar instand door met elkaar in het huwlijk te treden, want van *goede komaf* moet voortgeplant worden om er zeker van te zijn dat het kapitaal in *goede handen* blijft*. Er is ook een soort minachting van hoog naar laag, dat was vroeger, dat is nu en dat zal altijd zo blijven.

  Like

 4. Ging wat fout met plaatsen, vervolg van hierboven : kunt worden. Daardoor ook stijgt hun vermogen en hun macht over de slaven, verkrijgen ze belangrijke functies in de maatschappij en komen ze ook in de politieke partij van hun voorkeur die waken over hun investeringen en vermogen en over de financiële markt dat alles volgens hun wens verloopt. Deze elite heeft maar een zaak voor ogen en dat is vermeerderen, vermeerderen en nog eens vermeerderen van hun vermogen. Voor de rest hebben zij net zoals Rutte geen enkele binding met de lagere rangen. Oh ja, ze laten zichzelf graag zien op gala,s, de miljonairsbeurs en eens in het jaar een gala voor goede doelen om een klein percentage van zeg maar de weekopbrengst daar te deponeren als blijkt van *goede wil*. Pas op he, er is nog iets, de elite houdt elkaar instand door met elkaar in het huwlijk te treden, want van *goede komaf* moet voortgeplant worden om er zeker van te zijn dat het kapitaal in *goede handen* blijft.

  Like

 5. Volgens mij is er een onvermogen om te snappen dat de islam werkelijk gevaarlijk is. En misschien is er ook wel een onverschilligheid, dat men het eigenlijk geen bal kan schelen dat de westerse cultuur wordt vernietigd door de islam. Er is veel te verdienen aan de islamitische wereld (rijke oliestaten) en de import van moslims geeft stemmers op linkse partijen (nog wel). En er is de zelfhaat, de marxistische drang de westerse cultuur af te breken, zoals men in de Sovjetunie een kleine eeuw lang geprobeerd heeft alle traditionele cultuur af te breken. En er is waarschijnlijk ook de drang om de nationale staten etnisch te verdunnen ten behoeve van EU en internationalisering en wereldregering. Maar bovenal is er het nihilisme, het narcisme, het autisme, het ‘wat maakt het uit?’ als inderdaad de islamitische barbarij het overneemt? Want wat is er dan verloren? Wat is werkelijk van waarde? – wat betreft westerse cultuur. De nihilisten intereseert het niets. Er is geen werkelijke betrokkenheid betreffende datgene waarvoor in het verleden honderden miljoenen mensen gevochten hebben dat het er nu is, die moderne westerse cultuur. In tegenstelling tot ‘het gewone volk’ lijkt het de elite weinig te interesseren, de islamisering. Het interesseert ze geen niets. Sterf maar, gewone burger. Word maar moslim. Whatever.

  Like

 6. Honderd procent met hem eens, en dat tot mijn grote spijt voor onze kinderen en kleinkinderen.Die zullen het grote leed van de islam nog ervaren, en dat door onze generatie haar nalatigheid, Abdel Mot en Abu el Mot zijn in ons westerse wereld gearriveerd . Karl May wist het reeds seffens 100 jaar geleden

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s