Wim van Rooy : islamisering voorbij point of no return

Wim

Verslag van een lezing van Wim Van Rooy in Nederland. 

Zoals Wim van Rooy later zelf aanstipte in zijn lezing: het islamdebat in Nederland lééft. Het souterrain van het Forum voor Democratie is afgeladen vol al

Bron: Wim van Rooy : islamisering voorbij point of no return | ThePostOnline

Advertenties

Petition · Wir fordern den Rücktritt der Bundeskanzlerin Dr. A. Merkel

Mutti Merkel

Tekenen, alsjeblief. Merkel moet weg!

Rücktritt der dt. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und sofortige Neuwahl der Bundesregierung Frau Dr.  Merkel  handelt unverantwortlich nicht nur Deutschland gegenüber, sondern auch der EU und ganz Europa. Sie setzt Gesetze außer Kraft, ohne die Folgen zu bedenken. Sie und Ihre Regierung sind nicht mehr “Herr der Lage“ und somit weder fähig Deutschland zu regieren noch bei für die EU relevanten Belange, weitreichende Entscheidungen zu treffen. (Liebe Unterzeichner: Eine ausführliche Begründung unserer Forderung finden Sie im Petitionsbrief unten) Resignation of the German Chancellor Dr. Angela Merkel and immediate reelection of the German Government Dr. Merkel is acting irresponsible not only for Germany, but also for the EU and whole Europe. She is overruling laws without considering the consequences. She and the German Government are no longer “master of the situation” and therefore no longer able to run Germany or to have a strong political vote in the EU. Démission de la chancelière allemande Dr. Angela Merkel et nouvelle élection immédiate du gouvernement fédéral Mme Merkel agit de manière irresponsable non seulement envers I’Allemagne, mais aussi envers I’Union européenne et toute I’Europe. Elle retire des lois sans réfléchir aux conséquences. Elle et son gouvernement ne sont plus capables de contrôler la situation. Par conséquent, ils ne peuvent plus ni gouverner I’Allemagne ni prendre une décision concernant des affaires de I’Union européenne.

Bron: Petition · Wir fordern den Rücktritt der Bundeskanzlerin Dr. A. Merkel und sofortige Neuwahl der Bundesregierung — Resignation of the German Chancellor Dr. A. Merkel and immediate reelection of the German Government · Change.org

Schietpartij in vluchtelingenkamp

Duinkerke

Wat een verrijking toch, al die zielige ‘vluchtelingen’! In Duinkerke zijn ze elkaar (met vuurwapens!) aan het uitmoorden om ‘de macht over het kamp’ te krijgen. Ze hebben nog maar pas voet op vreemde grond gezet, en ze zijn al aan het vechten en moorden om dat stukje land in te palmen.

Bron: Schietpartij in vluchtelingenkamp:‘Het zijn rivaliserende be… – De Standaard

Top Psychiatrist: Angela Merkel is Having a “Mental Breakdown” 

Merkel3

Volgens psychiater Hans-Joachim Maaz heeft Merkel ieder contact met de realiteit verloren en leeft ze in haar eigen narcistisch droomwereldje. Al meer dan tien jaar wordt ze afgeschilderd als de ‘machtigste vrouw ter wereld’, door Times Magazine werd ze uitgeroepen als ‘persoon van het jaar’, en even leek het er zelfs op dat ze de Nobelprijs voor de Vrede zou krijgen. Merkel voelt zich dan ook boven alles en iedereen verheven en duldt geen enkele kritiek meer op haar persoon of beleid. Ze gedraagt zich als een ‘verlicht despoot’, die in haar ziekelijke waan en zelfoverschatting een gevaar voor heel Europa is geworden.

Bron: Top Psychiatrist: Angela Merkel is Having a “Mental Breakdown” » Alex Jones’ Infowars: There’s a war on for your mind!

DE ‘BEIROETISERING’ VAN ONZE STEDEN IS VOLOP BEZIG

Een exclusief interview met islamkenner Wim Van Rooy, door Koen Vermeiren

Wim Van Rooy

Wim, onlangs is van jou een kanjer van een boek verschenen, ‘Waarover men niet spreekt’, waarin je een goed onderbouwd pleidooi houdt tegen de verdere islamisering van het Westen en tegen de politici, de media en de intellectuele elite die de bestaande problemen zelfs maar weigeren te benoemen. Het boek zou normaal bij Pelckmans worden gepubliceerd, maar werd uiteindelijk door De Blauwe Tijger uitgegeven. Kun je nog eens kort uitleggen hoe dat komt?

Toen de oeroude en katholieke uitgeverij Pelckmans in 2015 wilde samengaan met uitgever Harold Polis, was het evident dat de job van Karl Drabbe, die voor Pelckmans al jarenlang en tot ieders voldoening acquireerde, in gevaar zou komen. Immers: twee hanen in hetzelfde kippenhok, dat kan nooit goed gaan, zeker niet als je te maken hebt met Harold Polis, de politiek correcte Savonarola van het denken tout court, en met een nieuwe manager die over lijken gaat. Drabbe werd dus, zoals ik verwachtte, effectief ontslagen en mijn boek kwam in de mangel terecht van factoren waarop ik geen vat had. Zoals gezegd: een nieuwe en arrogante manager (Luc Willems), wiens ogen alleen uit cijfers bestaan, Harold Polis als policor-valbijl (het is de bijl van de Tsjechische auteur Ludvic Vaculic, wiens romans hij beslist moet gaan lezen) en mijn boek dat absoluut niet gewenst was: door geen van de betrokken partijen.

Mijn werk was eigenlijk gefundenes Fressen voor de valbijl van Pelckmans, een uitgeverij die er – weinig professioneel – vrij laat achter kwam waarover mijn boek ging (al slingerde het al lang overal rond) en die dan maar even de anti-Charlie incarneerde – wat natuurlijk geen verrassing is gezien de pensée unique-tijden waarin we leven. De synergie van magere Hein-manager Willems, van de jezuïtische uitgever Pelckmans (die Drabbe als goede katholiek ook als vriend afviel) en van de linkse groot-inquisiteur Polis, leidde ertoe dat ‘Waarover men niet spreekt’ wel erg letterlijk genomen werd.

En zoals dat vaak gaat, was het een ‘Hollandse’ uitgever die de Vlaming redde. Zo is het altijd al geweest. De Blauwe Tijger, een jonge Nederlandse uitgeverij uit het hoge Noorden, van esthetisch erg verzorgde en idiosyncratische werken van links en rechts, aarzelde niet en gaf mijn boek in het licht. We zijn nu aan de vierde druk en we rukken op naar 10.000 exemplaren.  Welke uitgever zou dat niet willen? Het infernale trio Willems-Pelckmans-Polis dus.

In Nederland was er dus meteen belangstelling voor het boek. Je werd daar zelfs geïnterviewd op radio en tv. Die aandacht lijkt in Vlaanderen zo goed als helemaal te ontbreken?

In Vlaanderen is de achterlijke politieke correctheid in elke vezel van de elite –  de journalistieke, de politieke, de academische en de culturele – doorgedrongen. Die nieuwe achterlijkheid woekert in elke ziel en verspreidt zich als dogmatisch gif in elk jong brein, want dat wordt via de scholen en de media grondig gehersenspoeld, en dat via een postmoderne versie van de Pravda als het ware, de pravda als sempiternele waarheid waarop geen kritiek mogelijk is. De vrije gedachte bij ons is dan ook zo dood als een pier, zowel bij de vrijzinnigen als bij de gelovigen.

Het debat loopt hier tien jaar achter op Nederland, waar ik zowel in Buitenhof als op de radio mijn verhaal kon doen. Niemand bij ons las mijn boek en daarvan gaven de interviewers met hun gebruikelijke politiek correcte parti pris blijk (Knack). Ook de intentieprocessen (zonder wederwoord – De Standaard) waren legio. De VRT met zijn rode en groene journalisten bestaat het om een boek met zo’n grote oplage dat zoveel weerklank vindt bij de modale man en vrouw in de straat compleet te negeren, terwijl de eerste de beste islamitische oplichter elke dag aan het woord mag komen.

Alleen een open mind als Rik van Cauwelaert was zo gul me voor ActuaTV een half uur te interviewen. Arm Vlaanderen, waar steeds dezelfde intellectuele inteelt de toon mag zetten en waar elk soort denken in een ontkenningskramp schiet als het over de islam gaat.

Wat men jou beslist niet kan verwijten, is ‘politieke correctheid’, want je noemt zowat alles en iedereen bij naam. Vanwaar die blijkbaar algemeen aanvaarde westerse onwil om de werkelijkheid en de waarheid onder ogen te zien?

Dat het Westen in het algemeen aan ontkenning van de werkelijkheid doet, ligt volgens mij aan verschillende zaken. Onze geesten zijn door en door gepacificeerd, waardoor we het kwade niet meer kunnen herkennen. Badinerend: een politiek correcte bobo zou zelfs geen nazi in een uitroeiingskamp herkennen. We zijn alleen nog maar in staat te oecumeniseren.

Ten tweede is het voor de westerse mindset uitermate moeilijk om buiten het eigen conceptuele kader te gaan, om dan te moeten erkennen dat andere culturen gewoon slechte uitgangspunten hebben. Ik druk me voorzichtig uit… Het narcisme van de westerse geest, die zich goed wil blijven voelen, staat dit niet toe.

En er is ten derde de jarenlange hersenspoeling door de 68’ers en hun nazaten. Die hebben in de moslims een nieuwe onderklasse ontdekt en dat zullen we geweten hebben. Hun cultuurmarxisme heeft onze geesten, ook die van de liberalen en de christendemocraten, volledig bezet, waardoor -zeg maar- een 25-jarige CD&V’er nagenoeg hetzelfde denkt als een PVDA’er. Hun lange mars door de instellingen is er een geweest van de bezetting van de culturele bovenbouw, zoals Gramsci het vroeg, waardoor vandaag iedereen of hetzelfde denkt, of hetzelfde moet denken.

En dan is er nog die eeuwige westerse masochistische boetedoening, die hyperkritiek ten opzichte van het Westen, waardoor men als enige beschaving in de wereld con gusto de poten onder de eigen stoel wegzaagt: le devoir de repentance.

Ten slotte is er de ontzettend gebrekkige kennis van de islam, een ranzige ideologie die men grosso modo op gelijke voet stelt met de twee andere monotheïsmen, jodendom en christendom. Wie de islam echter kent, wéét dat het een wrede soldatenreligie is die voor de meeste moslims gelukkig slechts een orthopraxis is, want de eigen bronnen kent men meestal niet, en daarvoor mogen we ons gelukkig prijzen.

Mocht men die oorsprongsbronnen terdege kennen, zou men ze ofwel onmiddellijk verlaten (dan is men apostaat en kan men worden gedood), ofwel wordt men jihadistisch salafist – wat velen dan ook doen. De islam is, zoals bepaalde Arabische denkers het uitdrukken, een ziekte. ‘La maladie de l’islam’  (Abdelwahab Meddeb) of  een doodlopende straat (Hamid Zanaz), of een nazisme (Boualem Sansal). Dat de islam alleen maar destructie, onderwerping en usurpatie kent, kan men aflezen aan alle moslimlanden, waar men al honderden jaren stil staat.

Dat je druk bezig bent, bewijst de recente publicatie van ‘Vademecum van de islam’ (uitgeverij Damon), waarin 400 essentiële begrippen uit die religie op een overzichtelijke manier worden verklaard en uitgelegd. Er hebben een aantal mensen, onder wie arabisten, aan meegewerkt. Toch zien we jouw naam, als samensteller van het boek, niet op het voorplat  staan. Vreemd, toch?

Wie over de islam schrijft moet een olifantenvel hebben en daarbij zo omzichtig tewerk gaan dat Orwell’s analyse van perverse semantiek en woordzwendel erbij verbleekt. Als ik al de avonturen zou opsommen die me overkwamen bij het spreken over de islam, zou ik een apart boek nodig hebben, en misschien schrijf ik dat wel ooit. Maar inderdaad, het woordenboek (‘Vademecum islam. De islam in 400 begrippen’) mocht niet verschijnen met mijn naam erop.

Het moest oorspronkelijk in het licht gegeven worden door Lannoo, een katholieke uitgeverij (men vermomt zich wel als modern) die me de redactie van zo’n woordenboek had toevertrouwd. Bijna aan het einde van de rit wilde deze uitgeverij het boek niet meer publiceren omdat men een aantal quotes van mij had gevonden waarmee men zich niet wilde encanailleren… Ik heb vele malen tevergeefs naar die uitspraken gevraagd, maar ze nooit gekregen. Zo onfatsoenlijk zijn zulke nitwits wel.

Toen een Nederlandse uitgeverij (Damon) het zaakje overnam, gebeurde hetzelfde maar een beetje anders. Toen mijn boek ‘Waarover men niet spreekt’ heel wat aandacht kreeg in Nederland en Damon zich allicht een hoedje schrok van mijn recht toe recht aan-aanpak in de media, greep men naar de noodrem. Het ‘Vademecum Islam’ mocht verschijnen, maar niet met mijn naam erop. Ik heb hier nog de cover zoals men mij die een paar maanden geleden toestuurde: mét mijn naam erop en die van de twee andere redacteurs (zie hieronder). Nu moest die weg. Ten overvloede: wie over de islam schrijft, moet heel goed oppassen – en dit zijn slechts twee voorbeelden…

Je waarschuwt er al lang voor dat de islam een ideologie is die niet strookt met onze westerse waarden en opvattingen. De gebeurtenissen in enkele Duitse steden, met Keulen als absoluut dieptepunt, maar ook in Zweden, hebben alvast één ding gemeen: politie, pers en overheid hebben er alles aan gedaan om dit islamitische geweld onder de mat te vegen. De daders werden dus gespaard en de slachtoffers aan hun lot overgelaten. Hoe kan zoiets in democratische rechtsstaten gebeuren?

Hoe zoiets onwaarschijnlijks in een liberale rechtsorde kan gebeuren hangt samen met wat ik al eerder aangaf. De elites, van welke signatuur ook, zijn gepokt en gemazeld in het politiek correcte denken, en dat denken is geobsedeerd door discriminatie, achterstelling en minoriteiten. Daardoor ziet men in elke moslim een slachtoffer, een schoen die hij graag aantrekt omdat in zijn cultuur het slachtofferschap centraal staat. In onze door het christendom geïmpregneerde cultuur vraagt iemand die iets doet wat niet juist is: ‘Wat heb ik verkeerd gedaan?’; een moslim zal volautomatisch vragen: ‘Wat heeft men me aangedaan?’. Hij heeft onze schuldcultuur niet, en zijn schaamtecultuur leidt ertoe dat hij schaamteloos dingen ontkent die vlak voor onze ogen gebeuren.

Voor de islam is het altijd de schuld van de ander, en onze elites trekken graag het boetekleed aan en gaan daarin mee tot absurde hoogten. Ook zij ontkennen de realiteit (het lijkt er soms op alsof ze dat van de moslim hebben overgenomen), tot die als een boemerang terugkeert (cf. Keulen, maar er zijn zoveel andere plaatsen waar hetzelfde gebeurt) en ze eerst parmantig en als een ritueel beginnen te ontkennen, om daarna nog parmantiger hetzelfde te beweren als de politiek in-correcten, alsof ze een ontdekking hebben gedaan, terwijl wij dat al een decennium en langer uitschreeuwen. Ze zijn werkelijk onbeschaamd.

Wat vind je van de huidige aanpak van wat men de ‘migrantencrisis’ is gaan noemen?

Die aanpak is miserabel. Alsof men van vroegere ‘invasies’ niets geleerd heeft. Met deze migratorische stromen komen nagenoeg alleen moslims binnen, en omdat we ondertussen wel weten hoe hun aanpassing verloopt, ondanks alle goede wil van de autochtoon en van politiek en cultuur, wéét men nu al welke moeilijkheden er zullen opduiken, zowel economisch als cultureel als religieus. Het zoontjesoverschot met zijn hypertestosteron komt naar Europa en direct hoort men bijvoorbeeld wat in de asielcentra gebeurt en in bepaalde steden.

De islam is dan ook een door en door geseksualiseerde religie. De goedgelovigheid van de autochtoon is hallucinant als men hem wijsmaakt dat die mensen hier makkelijk werk zullen vinden, enzovoort. Iedereen wéét, en bepaalde politici zeggen het soms ook: het zal veel geld kosten – en bloed, zweet en tranen. De vorige integratie is mislukt en ik zie niet in waarom deze zou lukken. De oorlog binnen de islam, die al veertienhonderd jaar aan de gang is en miljoenen doden kostte, moet ginder worden opgelost, en wie bij ons denkt dat hij daarin hier zal slagen, is goed gek en kent de islam niet.

Het antwoord van de zogenaamde ‘Gutmenschen’ op het geweld en de onverdraagzaamheid die de islam overal ter wereld tentoonspreidt, is de eeuwige dooddoener: ‘Ja, maar ze zijn allemaal niet zo’ en ‘er zijn ook veel gematigde moslims’. Is dat zo?

Wat is een gematigde moslim? Iemand moet me dat eens uitleggen. Waren er gematigde nazi’s? Gematigd is iemand die van de islam alleen de orthopraxis meepikt en de theologie (een zwaar woord voor het nonsensicale van de koran en de ahadith) links laat liggen. De  moslims die hier in de jaren zestig kwamen, beoefenden alleen die volksislam. Men had er geen last van, maar hun nazaten kwamen, al dan niet bewust, onder invloed van de Moslimbroederschap en het door België gesponsorde wahabisme. Het resultaat daarvan ervaren we al jaren.

Een hoofddoekje is vanaf dan niet zomaar een hoofddoekje, maar een vlag geplant in het hart van het Westen. Het krijgt, willens nillens, een militante lading, en de meisjes die het te goeder trouw dragen, spelen mee in een scenario dat ze zelf niet hebben geschreven… De islam is elke dag in het nieuws, overal op de wereld, de jihad is gemondialiseerd. Hoort u dat ook in verband met het boeddhisme, of de jains? Ik noem maar wat.

Op de sociale media gonst het van verontwaardiging en van woede om de lakse houding van West-Europese politici, bij veel mensen zit de schrik voor nog meer radicaliserende moslims en voor aanslagen er goed in, op straat en binnenskamers leeft ongerustheid en frustratie over de eigen onmacht. En toch beweegt er niets, behalve de betogingen van Pegida die meteen worden weggezet als verwerpelijke uitingen van extreem-rechts, islamofobie en neonazisme. Zijn wij ‘beschaafd’ ten onder aan het gaan?

Dat is ‘La trahison des clercs’, het verraad van de elites, waarbij het volgens mij de eerste maal is dat de boven ons gestelden hun beschaving vrijwillig overgeven, zonder daarvoor te vechten. Een beetje vergelijkbaar toch misschien met het einde van het Romeinse rijk, waarover David Engels zo’n interessant boek schreef.  Het Westen is dusdanig gefeminiseerd via zijn Ikea-kastjes, de permanente human interest als berichtgeving en de metroseksueel dat het zich geen vijand meer kan voorstellen en nog minder het verweer ertegen. Tegen de biologie van de islam is geen kruit gewassen, en al zeker niet die van de consumerende westerling die zich kapot amuseert en entertaint.

Hoe zie je de toekomst van Europa, nu er een duidelijke tweespalt tussen Oost en West is ontstaan? En zal het voorzitterschap van Nederland daar iets aan veranderen?

De toekomst van Europa zie ik somber in, zeker met een ‘demografisch’ overwicht van de moslims, niet direct letterlijk, maar de immer militante islam weegt dermate op Europa dat het geen toekomst meer heeft. De islam doet wat hij altijd al gedaan heeft: hij zuigt uit. Velen wijken dan ook uit en verlaten het zinkende schip Europa. Misschien kan de vroegere president van de EU daar nog eens een haiku over schrijven? Zodat ook hij in schoonheid ten onder gaat.  En het EU-voorzitterschap van goedlachse tefal-blaaspop Rutte zal daar niets aan veranderen…

Tot slot, Wim: hoe je het ook draait of keert, het lijkt er sterk op dat onze westerse landen nooit meer zullen zijn wat ze pakweg 20-30 jaar geleden waren. Komt het ooit nog goed, denk je?

Omdat links en rechts mooi samenwerken (rechts denkt aan het arbeidsreservoir en de downsizing van de lonen, links heeft de traditie steeds het kwade te omarmen: het is een onklopbaar duo), is er voor de vrije geest geen plaats meer. Ook binnen de vrijzinnigheid is er een kongsi die de islam (in de incarnatie van de goede moslimgebuur) omarmt, en dat op een manier die haast surrealistisch is. Als men de vrijzinnige karikaturen uit de 19de eeuw ziet t.o.v. de katholieke kerk, dan blijft men wat beduusd achter, want vandaag knuffelt men juist een religie die vele malen erger is dan de kerk ooit was. Maar daarvoor moet men de geschiedenis van de islam kennen en zijn bronnen.

Het geweld in onze samenleving, getriggerd vaak door het terrorisme van de islam, zal een blijvend fenomeen worden. De micro-burgeroorlogen en de beiroetisering van onze steden is aan de volle gang. Europa wordt een mix van de romans van Orwell, Burgess, Raspail en Houellebecq. Ik kijk er niet naar uit.

Hartelijk dank voor dit openhartige gesprek, Wim!

 

Noord-Afrikaanse jongeren proberen transgenders te stenigen in Dortmund

Drie tieners van Noord-Afrikaanse origine hebben geprobeerd om twee transgendervrouwen te ‘stenigen’ in de Duitse stad Dortmund. De twee slachtoffers liepen maandagmorgen in de vroege uurtjes naar huis toen ze in de Leopoldstrasse werden benaderd door drie jongeren. De jonge mannen maakten seksuele toespelingen tot ze beseften dat het om transgenders ging en besloten aan te vallen. Elis

Bron: Noord-Afrikaanse jongeren proberen transgenders te stenigen in Dortmund

Verspil geen tijd aan al die zinloze deradicaliseringsprojecten

Afshin Ellian slaat in dit artikel alweer de nagel op de kop: deradicaliseringsprogramma’s voor moslims zijn zinloos en weggegooid geld. Zeker als ze worden georganiseerd door naïeve goedgelovigen als Hans Bonte. Op de foto hieronder bevindt hij zich alweer in goed gezelschap. Net zoals de VRT, Knack, De Morgen en De Standaard heeft Bonte zich laten inpakken door deze zelfbenoemde ‘jihadexpert’. Wat een blaam voor de media en politici dat de burger het blijkbaar véél vlugger doorheeft wanneer er iets niet klopt. Politici en pers noemen dat graag ‘het buikgevoel van de populisten’. Het staat in ieder geval een heel stuk dichter bij de waarheid en de realiteit dan de dwaze en naïeve droomwereld van figuren als Bonte.

Montasser en Bonte

Hopelijk leren overheden van het fiasco rond ‘jihaddeskundige’ AlDe’emeh. Inlichtingendiensten zijn nuttiger dan kansarme projecten.

Bron: Verspil geen tijd aan al die zinloze deradicaliseringsprojecten – Elsevier.nl

Geef vrouwen het recht zich te verdedigen

 

Door de schuld van Merkel, Juncker, Hollande, Mogherini, Verhofstadt, Timmermans… heeft Europa een tot op heden ongekend soort geweld geïmporteerd: de Taharrush, het aanranden van vrouwen door grote groepen agressieve en geile moslims. Waarschijnlijk maakt dat verschijnsel deel uit van de ‘culturele verrijking’ die politici en media ons hebben beloofd. Iedere stad, iedere gemeente, ieder dorp waar grote groepen asielzoekers worden gevestigd, moet er rekening mee houden dat vrouwen best ‘een armlengte’ afstand houden van deze ‘verrijkers’. Zelfs na wat er in Duitsland, Zweden en Denemarken is gebeurd – en onlangs nog in mindere mate op een trein onderweg naar Doornik – zijn er nog ‘feministen’ en verdwaasde ‘multiculturalisten’ die de komst van nog méér moslims blijven verdedigen. Je zou bijna hopen dat zij de volgende slachtoffers van Taharrush worden.

Bron: Geef vrouwen het recht zich te verdedigen

Als AlDe’emeh deze misstap heeft begaan, is dat een slag in …

De ‘radicaliseringsexpert’ van de VRT, Knack, De Standaard en De Morgen, waar hij – net als Abou Jajah – te pas en te onpas zijn beschuldigingen van racisme en discriminatie mocht komen spuien, raakt in nauwe schoentjes. Wat zegt dit over onze media?

Bron: Als AlDe’emeh deze misstap heeft begaan, is dat een slag in … – Gazet van Antwerpen

‘Ze sleurden vrouwen met geweld naar de club’

Merkel4
Mutti Merkel, die heel West-Europa in de chaos heeft gestort

Niet alleen in Keulen en Hamburg, ook in Bielefeld zouden tijdens de jaarwisseling vrouwen zijn aangerand. Zo’n vier- tot vijfhonderd mannen hebben daar een discotheek bestormd en vrouwen aangerand. De politie in Bielefeld bevestigt in Duitse media dat er diverse aangiften van seksueel geweld zijn gedaan. De krant Neue Westfälische citeert een facebookbericht van een portier van de disco in Bielef

Bron: ‘Ze sleurden vrouwen met geweld naar de club’ – AD.nl

Jihad-expert Montasser Alde’emeh in de gevangenis

Montasser

De zelf verklaarde ‘jihad-expert’ Montasser Alde’emeh, die constant door de VRT wordt opgevoerd als ‘specialist’ en die op de handen wordt gedragen door de redacties van onder meer Knack, De Standaard en De Morgen is vanochtend vroeg in zijn huis in Sint-Jans-Molenbeek opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij een vals atttest heeft gemaakt voor kandidaat-Syriestrijder Jawad O. Uit dat attest moest blijken dat Jawad een de-radicaliseringscursus volgde bij Alde’Emeh. Maar dat klopt volgens het gerecht niet.

Bron: Jihad-expert Montasser Alde’emeh in de gevangenis – Het Nieuwsblad Mobile

Merkel volhardt in de boosheid

Merkel3

Ondanks de afschuwelijke aanrandingen, verkrachtingen, diefstallen en gewelddadigheden die in tientallen Duitse steden door pas gearriveerde ‘asielzoekers’ werden gepleegd (en die de overheid in de doofpot wilde stoppen), wil Merkel doorgaan met haar ‘Wir schaffen das’-politiek. Ze weigert een grens te stellen aan de islaminvasie en eist dat de ‘asielzoekers’ over heel Europa worden verdeeld. Als deze waanzinnige vrouw niet ten val wordt gebracht, dan zit binnenkort heel (West-)Europa vol verkrachters en moorddadig islamitisch tuig.

Van Rompuy

Ook een idioot als Herman Van Rompuy, die het maar niet kan laten om zich in de belangstelling te werken, vindt dat Europa nog véél meer moslims moet opnemen. Mensen zoals Merkel, Juncker, Van Rompuy, Verhofstadt, Timmermans, Hollande en Rutte beseffen blijkbaar nog altijd niet dat ze met vuur spelen. Ex-oorlogsverslaggever Arnold Karskens meent dat het niet lang meer zal duren voor er een grootschalige volksopstand uitbreekt. Ik denk – en hoop – dat hij gelijk heeft. Het volk is de leugens, het bedrog en de dwingelandij van haar leiders en van de media beu. De tijd voor vergelding is nabij!

Bron: SPIEGEL ONLINE

Duitse politie krijgt verbod om misdrijven van vluchtelingen te melden

Merkel_untergang

Duitse overheden censureren bewust de waarheid, om de vele ‘asielzoekers’ die er al zijn en de vele miljoenen die nog gaan komen niet in een ‘slecht daglicht’ te stellen. De eigen burgers worden dus belogen en bedrogen, en zijn slachtoffers van hun eigen overheid!

Bron: SCHOKKEND: ‘Strikte instructies Duitse politietop om misdrijven vluchtelingen niet te melden’ | ThePostOnline