Enkele eigenzinnige nieuwjaarswensen

Beste mensen,

Het jaareinde nadert en dat is traditioneel het moment om goede voornemens en wensen uit te wisselen. Ik wil er graag enkele met u delen.

Ik hoop dat 2016 het jaar wordt waarin onze politici hun wurgende politieke correctheid inzake de islam achterwege zullen laten en eindelijk de waarheid durven te zeggen over deze achterlijke religie van waanzinnigen en onverdraagzamen.

Ik hoop dat het Iraakse leger doorgaat met zijn strijd tegen en overwinningen op Islamitische Staat, dat ze geen gevangenen zullen maken en dit kwaad tot de laatste man en vrouw zullen uitroeien.

Ik hoop dat Europa aan zijn zwanenzang is begonnen en dat dictators zoals Merkel, Juncker, Timmermans, Verhofstadt, Herman Van Rompuy enz. de rekening gepresenteerd krijgen voor hun collaboratie met de islam en hun complete minachting voor de eigen bevolking.

Ik hoop dat politiek links met de grond gelijk wordt gemaakt en overal in Europa anti-islampartijen aan de macht komen.

Ik hoop dat de Duitsers in opstand komen tegen de tirannie en machtswellust van hun bondskanselier, die denkt dat ze haar wil aan alle Europese landen kan opleggen.

Ik hoop dat Oost-Europa verder gaat op de ingeslagen weg en zich zal blijven verzetten tegen de EU-dwingelanden die hun eigen volk niet meer vertegenwoordigen, maar een ‘mengvolk’ zonder nationaliteit willen creëren.

Ik hoop dat moskeeën en koranscholen waar haatpredikers hun gif verspreiden tot de laatste steen worden gesloopt.

Ik hoop dat de Europese bevolking stopt met lijdzaam toe te zien hoe politici onze vrijheden, normen, waarden en cultuur verkwanselen en dat ze eindelijk – geweldloos als het kan, maar strijdvaardig als het moet – in opstand komt tegen de almaar agressievere islamisering van onze samenleving.

Ik hoop dat de koran wordt verboden, omdat het een boek is dat alleen maar tot haat, geweld en onverdraagzaamheid oproept.

Ik hoop dat de grenzen van Europa hermetisch worden gesloten voor 99 procent van de zogenaamde vluchtelingen die hier alleen maar zijn om te profiteren van onze sociale voorzieningen, terwijl de eigen burgers almaar meer besparingen en belastingen krijgen opgelegd.

Ik hoop dat de leugenmedia – met de VRT voorop – die ons dagelijks een schuldbesef proberen aan te praten en iedereen die de ‘multicultuur’ niet als een verrijking maar als een aanslag op onze eigenheid beschouwt als een racist wegzetten, worden ontmaskerd als (s)linkse propagandamachines.

Ik hoop dat de islam niet langer als een ‘religie van vrede’ wordt gezien, maar als een fascistische en totalitaire ideologie die er alleen maar op uit is de democratie te vernietigen en overal de barbaarse sharia in te voeren.

Ik hoop dat de Westerse bevolking het niet langer aanvaardt dat onverdoofde slachtingen, onderdrukking van de vrouw, vijandschap jegens andersdenkenden en holebi’s, aparte zwemuurtjes met ‘boerkini’s’, hoofddoeken en boerka’s oogluikend worden toegelaten onder het mom van godsdienstvrijheid en ‘respect’.

Ik hoop dat landen zoals Zweden, Frankrijk, Engeland en Duitsland, die hun eigen ondergang over zich hebben afgeroepen, inderdaad ten onder gaan aan hun dwaze multiculturele waanzin.

Ik hoop dat politie en leger, die meer en meer in de vuurlinie staan, eindelijk het respect krijgen dat ze verdienen in plaats van telkens weer het slachtoffer te worden van linkse kritiek en minachting, of van wollige vredesapostelen en andere naïevelingen die moslims steunen en tegemoet komen in hun eeuwige slachtofferrol.

Ik hoop dat alle veeboeren, slachterijen en de hele bio-industrie failliet gaan omdat iedereen vegetariër wordt.

Ik hoop dat dieren niet langer als ‘consumptieartikelen’ worden beschouwd, maar als levende wezens met gevoelens en verlangens, en dat iedereen die dat niet respecteert zwaar wordt gestraft.

Ik hoop dat het gerecht zijn ivoren toren verlaat en opnieuw rechtvaardigheid nastreeft in plaats van procedures. Want als rechters niet langer – zoals nu – in staat of bereid zijn de burgers te beschermen tegen criminelen en onrecht, dan hoeven die burgers zich ook niet meer te houden aan de afspraak om het recht niet in eigen handen te nemen. Bovendien hoop ik dat alle advocaten die hun brood verdienen met het vrijpleiten van misdadigers, drugsdealers en ander crapuul daarvan vroeg of laat zelf het slachtoffer worden.

Ik hoop dat mensen opnieuw gaan leren om écht met elkaar te praten in plaats van zich blind te staren op de nepgesprekken die ze voeren via gsm en sociale media.

Kortom: ik hoop dat 2016 een fantastisch jaar wordt voor iedereen die onze democratie, cultuur, eigenheid en waarden koestert, en dat het een rampjaar mag worden voor al diegenen die ons daarin bedreigen!

 

Advertenties

Beruchte haatprediker uitgenodigd op Antwerpse benefiet

Tarik Chadlioui

Een Antwerpse vzw wil een oud schooltje ombouwen tot moskee en koranschool. Ze hebben een benefiet georganiseerd (in januari 2016) waarop de beruchte haatprediker Tarik Chadlioui zal spreken. Die man wordt beschouwd als degene die minstens één, wellicht twee Parijse terroristen heeft geradicaliseerd. In onze buurlanden is hij niet meer welkom. Het zou onvoorstelbaar zijn dat deze extremist nog toegang krijgt tot ons land. Tenzij om hem meteen in de boeien te slaan en op te sluiten.

Stuur a.u.b. zoveel mogelijk verontwaardigde mailtjes naar Jan Jambon (contact: http://www.janjambon.be/stel-je-vraag) en eis dat deze haatprediker op zijn minst wordt geweigerd, of – beter nog – meteen wordt gearresteerd. Voor zo’n islamitische opruier en onruststoker is in België geen plaats! Voor koranscholen trouwens evenmin.

Bron: Beruchte haatprediker uitgenodigd op Antwerpse benefiet – Het Nieuwsblad

Europa zonder grenzen dreigt in ontbinding te raken

Voor wie ze nog niet zou kennen: lees aub de prachtige columns en analyses van Dhr. Afshin Ellian over de nakende ondergang van Europa, die door de schuld van de politieke elite en de leugenmedia almaar dichterbij komt.

De migratiecrisis 2015 gaat ook in 2016 onverminderd door. Het is een ernstige affaire aan het worden.

Bron: Europa zonder grenzen dreigt in ontbinding te raken – Elsevier.nl

Vive la France!

Filip De Winter

Een tijdje geleden stond Filip Dewinter in de Kamer te zwaaien met een exemplaar van de koran, die hij ‘de bron van alle kwaad’ noemde. Het leverde hem alleen gehoon op, ook van de aanwezige N-VA’ers, die het bij monde van Jan Jambon een ‘heilig boek’ noemden. Dewinter heeft nochtans gelijk. De koran is een opeenstapeling van oproepen tot onverdraagzaamheid, geweld en jihad. Het boek heeft een totalitaire kijk op de wereld, discrimineert vrouwen, demoniseert alle ‘niet-moslims’ en zet aan tot dierenmishandeling. Het is – met andere woorden – een verwerpelijk boek, dat inderdaad in niets moet onderdoen voor Mein Kampf. Alleen heet het beloofde land niet het Duizendjarige Rijk, maar de ‘Oemma’, de wereldwijde gemeenschap van islamieten waarin iedere niet-moslim als een te vernietigen vijand wordt beschouwd.

Betoging Londen 3
Tijdens een betoging in Londen

Machteloos hebben de Europese burgers moeten toezien hoe islamgezinde politici zoals Merkel, Juncker en Hollande de voorbije maanden een desastreuze migratiepolitiek hebben gevoerd, waarbij zowat heel West-Europa onder de voet werd en wordt gelopen door moslims. Ze zijn zogezegd allemaal op de vlucht voor het moslimgeweld in hun thuislanden. Maar eenmaal hier eisen ze alleen maar méér islam en vechten ze hun onderlinge vetes gewoon verder uit op Europese bodem. Geweld, verkrachtingen of aanslagen op christenen worden in de mate van het mogelijke uit de officiële pers gehouden, die het liever voorstelt alsof hier ladingen hoogopgeleide intellectuelen zijn gearriveerd die de zieltogende westerse economie moeten komen redden.

De heersende politieke elite, met Merkel en Juncker voorop, heeft bloed aan haar handen. Bloed van de vele onschuldige slachtoffers van moslimterreur, die zich – door de ongecontroleerde instroom van een paar echte vluchtelingen en veel profiteurs en jihadi’s – tot in onze eigen steden heeft genesteld. Na iedere aanslag haasten politici zich om vanop hun ivoren toren uit te roepen dat dit alweer niets met de echte islam had te maken. Dat waren criminelen en moordenaars die ‘de religie van de vrede’ hadden ‘gekaapt’. Ook Obama, die de islam in zijn hart heeft gesloten, doet hetzelfde. Van hem moeten we dan ook geen heil verwachten in de strijd tegen Islamitische Staat en islamisering.

Betoging Londen 5
Tijdens een betoging in Londen

De media  collaboreren eveneens met die intolerante ideologie die de ondergang van het westen heeft gezworen. Dag na dag brengen zij een gekleurd en eenzijdig beeld van de migratie en vergoelijken zij islamitische gruwel, door  telkens weer dwazen als Hans Bonte, Rik Coolsaet, Bart Staes of  Kathleen Van Brempt hun afgezaagd riedeltje te laten herhalen: al dat islamgeweld komt enkel en alleen voort uit blank racisme, islamofobie, sociale onrechtvaardigheid en uitsluiting. Dat heel wat recente aanslagen werden gepleegd door moslims uit welstellende middens en met een behoorlijke job willen ze blijkbaar niet toegeven. Ze blijven maar op dezelfde verroeste spijker kloppen, ook al spreken de feiten hun telkens weer tegen.

Als er al sprake zou zijn van sociale problemen, dan hebben de moslims dat uitsluitend aan zichzelf te wijten. Ze weigeren pertinent om zich te integreren of om nationale wetten te respecteren die ze ondergeschikt achten aan hun wrede sharia. Koppig blijven ze vasthouden aan hun barbaarse tradities (halal) en voelen ze zich superieur aan de levenswijze van de ‘kufars’. Wat hen niet belet om de eeuwige slachtofferrol te blijven spelen.

Betoging Londen 1

De terreuraanslag in San Bernardino werd gepleegd door een koppel met een half jaar jonge baby! Hun haat voor ‘ongelovigen’ was duidelijk vele malen groter dan de liefde voor hun pasgeboren kind. Meer nog: het was de moeder die haar partner tot moord in naam van ‘de religie van de vrede’ had aangezet. Wie (zoals ik) de koran heeft gelezen en herlezen, weet waar die haat, dat doodsverlangen en die onverdraagzaamheid vandaan komen: uit dat ‘heilige boek’ dat, volgens Jambon, zoveel respect krijgt en verdient.

De houding van de hedendaagse politieke elite is van de laagste en meest hypocriete soort. Iemand als Bart De Wever geeft, zo nu en dan, af op de salafistische islam en veroordeelt de terreur, maar ziet er geen graten in om zaken te doen met Saoedi-Arabië, dat wereldwijd islamitische radicalisering steunt en er geen geheim van maakt dat het de sharia liefst overal zou willen invoeren. Mutti Merkel maakt nederige knievallen voor Erdogan, die beweert dat er geen ‘gematigde islam’ bestaat, en Federica Mogherini lijkt nog alleen een glimlach op haar starre gezicht te kunnen toveren wanneer ze, met een hoofddoekje, in het gezelschap van hooggeplaatste moslims is. De collaboratie van de hele EU-kliek is nooit eerder gezien en misselijk makend. Met minachting kijken ze neer op hun eigen bevolking, die met de regelmaat van de klok om de oren wordt geslagen met beschuldigingen van racisme, islamofobie en neofascisme.

Betoging Londen 4
Tijdens een betoging in Londen

Hun gebrek aan democratie is stuitend. Merkel, die duidelijk pathologische trekken vertoont, beweert dat ze een ‘missie’ heeft die ze, desnoods tegen alles en iedereen in, zal volbrengen. Adolf Hitler had óók een missie, en waartoe die heeft geleid, dat weten we. Mensen met ‘een missie’ zijn trouwens altijd gevaarlijk. In haar eentje destabiliseert Merkel een heel werelddeel, terwijl de rest van de EU-bonzen (met uitzondering van de Oost-Europese leiders) haar geen strobreed in de weg durft te leggen.

Ons met veel moeite opgebouwde sociale systeem staat als nooit onder druk, de belastingen swingen de pan uit, de pensioenleeftijd wordt altijd maar hoger, de werkloosheid (vooral onder de jongeren) is alarmerend en almaar meer (vooral zwakkere) mensen dreigen uit de boot te vallen. Maar dat belet die EU-fanaten niet om miljoenen asielzoekers binnen te halen, met de belofte op financiële steun, huisvesting en werk. Vaak krijgen ze zelfs voorrang op de eigen bevolking.

De Kerk – van hoog tot laag – omarmt de islam als de nieuwe religie en discrimineert daarbij de eigen (nog overgebleven) gelovigen. Een christelijke organisatie als Broederlijk Delen verklaart op radio en tv, bij monde van Brigitte Herremans, dat het geen goed idee is om christenen te redden uit door IS belegerde steden. Zij wil liever ‘de diversiteit promoten’ en vindt dus dat men eerst moslims had moeten redden. Een zwakzinnige als Lieven Boeve (directeur katholiek onderwijs) wil islamitische leerkrachten (liefst mét hoofddoekje) voor de klas en plooit zich dubbel om het de moslims in het katholieke onderwijs volledig naar de zin te maken. Dat betekent natuurlijk ook een aangepast leerprogramma, want moslims hebben een heel andere, zwaar vertekende en haatdragende kijk op de geschiedenis. Bovendien nemen ze graag een loopje met de wetenschap, en verkondigen ze nog altijd dat de aarde het middelpunt van het heelal is.

Jhihad
Tijdens een betoging in Londen

De EU-elite is inmiddels zo ver van het volk – dat zij zouden moeten vertegenwoordigen – verwijderd geraakt, dat ze zich onaantastbaar waant. Een land als Zweden, dat door de eigen politici volledig geïslamiseerd is, lijkt nog maar heel recent te beseffen wat hun leiders hebben aangericht. In paniek worden de grenzen nu gesloten en weerklinkt de eis om een strenger asielbeleid. Maar zelfs dat kan de eigenwijze EU-bende niet tot inzicht brengen. Wat ze wél doen, is er angstvallig voor zorgen dat de eigen bevolking – die zich niet langer veilig en beschermd voelt – zich niet kan bewapenen. Dat doen ze in de eerste plaats om een eventuele opstand tegen de eigen leiders makkelijker de kop te kunnen indrukken.

In hun eigenwaan moeten ze hebben gedacht dat de Europeanen onderhand lam zijn geslagen en iedere veerkracht kwijt zijn geraakt. Maar die Europeanen hebben méér democratische waarden in hun kleine teen dan die hele corrupte en machtsgeile EU-kliek bijeen. Overal waar er verkiezingen of referenda zijn, komt de Europese Unie er bekaaid vanaf. Het jongste, tot hiertoe meest indrukwekkende, voorbeeld hiervan is de verpletterende overwinning van het Front Nationale in Frankrijk. De Europese burgers morren en klagen wel, maar houden zich – tot hiertoe – ver weg van geweld, tegen wie dan ook. Maar ze grijpen wel hun democratische rechten aan en verweren zich in het stemhokje tegen de schandalige EU-politiek van de voorbije jaren.

Maar zelfs dat is hen niet gegund. Na het succes van Marine Le Pen kun je overal horen en lezen hoe de kiezers zich alweer hebben laten ‘misleiden’ door een ‘populistische partij’ die de ondergang van Europa zal betekenen. Sommigen zien er zelfs het ‘bewijs’ in dat de Europeanen wel degelijk neofascisten en racisten zijn. Alsof men de eigen bevolking zelfs die nog enig overblijvende (en geweldloze!) kans op inspraak in de gevoerde politiek zou willen ontnemen. Nu al is er sprake van een ‘cordon sanitaire’ rondom het FN, waarmee de heersende (linkse en slap-rechtse) elite de keuze van het volk opnieuw zou kunnen negeren. Indien dat inderdaad gebeurt, dan is het resultaat voorspelbaar en zelfs begrijpelijk. Want dan blijft nog maar alleen een gewelddadige opstand tegen al die ondemocratische krachten over. Laten we echter hopen dat het zover niet komt.

Al heel mijn leven heb ik ‘links’ gestemd (nooit voor de socialisten, die alleen maar sier maken met andermans geld) maar (godbetert) voor Groen… Maar ik heb meer dan genoeg van partijen die hun eigen kiezers verraden en iedere interne kritiek hooghartig wegwuiven als tekens van ‘racisme’ en ‘islamofobie’. Nooit of nooit kies ik nog voor politici die weigeren te luisteren naar de eigen bevolking en die ons, door hun multiculturele verblinding, in de gevaarlijke situatie hebben gebracht waarin we ons nu bevinden.

Rechts (en daar bedoel ik niet ‘slap-rechts’ à la N-VA en CD&V mee) zal de komende jaren meer en meer aan invloed winnen in Europa, zoveel is zeker. Daar hebben die partijen niet in de eerste plaats voor gezorgd, maar wel de huidige leiders die zich hoog boven het volk, en ja zelfs boven de wet hebben gesteld (Merkel en Juncker vegen immers hun voeten aan verdragen en overeenkomsten wanneer hen dat uitkomt).

Zal rechts het beter doen? Dat hoop ik, maar zeker weten doe ik het niet. Wat ik wél weet, is dat het niet slechter kan. Als Europa wil overleven, dan zal het zijn culturele, ethische en economische waarden met hand en tand moeten verdedigen, iets wat de Europese Unie niét doet, integendeel. De EU verdedigt alleen haar eigen belangen en die van haar leiders, en daar is verder niemand – behalve multinationals en criminelen – bij gebaat.

De toekomst van Europa en zijn nationale volkeren kan drie richtingen uit: die van een heel ander – rechts – beleid dat in de eerste plaats rekening houdt met de eigen mensen, of die van gewelddadige opstanden en uiteindelijk oorlog, waarbij iedereen verliest.

De derde mogelijkheid is mogelijk nog erger dan de tweede. Dat is namelijk de verdere islamisering onder het juk van een haatdragend en intolerant geschrift als de koran.

bataclan

Wapengeweld in de VS: ‘God lost dit niet op’

Knack presteert het om de jongste islamitische moordpartij (in Amerika) in het rijtje van ‘schietincidenten’ te plaatsen, die het gevolg zijn van de vrije wapenverkoop. Die heeft met dit geweld niets te maken. De échte waanzin heet islam.

Waarom wordt er alweer (bijna) niet gesproken over de drijfveren van de moordenaars in Amerika? ‘Geradicaliseerde’ moslims die een baby van 6 maanden achterlaten om genadeloos ‘ongelovigen’ te gaan neerschieten. Ik ken maar één ‘religie’ die in staat is om mensen tot zulke waanzin te drijven. Maar nog altijd mag dat niet worden gezegd. Pas wanneer dit bespreekbaar wordt, zal er misschien (?) iets ten goede veranderen.

Hoe kun je nu nog blijven volhouden (zoals Hans Bonte) dat al dat radicalisme is te herleiden tot ‘zich uitgesloten voelen’? Zeker wanneer blijkt dat de daders van recente islamitische terreur ogenschijnlijk goed geïntegreerd waren en zelfs goedbetaalde jobs hadden? Zolang er een taboe rust op het woord ‘islam’ zijn alle inspanningen om de terreur te stoppen dan ook zinloos.

Bron: Wapengeweld in de VS: ‘God lost dit niet op’ – Wereld – Knack.be

Ook islamitische vrouwen prediken haat!

Dit is dus islamitisch feminisme: vrouwen in chador die oproepen om ongelovigen en joden te doden, en die moslims superieur aan alles en iedereen vinden. Zij noemen zich het uitverkoren volk, dat door allah is voorbestemd om over de wereld te heersen. De video werd in het geheim opgenomen op verschillende bijeenkomsten in Londen. Maar dit gebeurt overal in Europa!

Dit is de ‘religie van de vrede’ die alwéér tot geweld, oorlog en moord oproept. Dit zal pas stoppen wanneer WIJ zeggen dat het moet stoppen, en geen moment eerder. Maar de meerderheid van de Europeanen – hun leiders inbegrepen – omarmt nog altijd deze religie van de dood en van de onverdraagzaamheid. Het volstaat niet om een rotte plek als Molenbeek op te kuisen. Heel Europa moet worden verlost van deze haatdragende en gewelddadige ideologie, die overal waar ze aanwezig is problemen, geweld en bedreiging veroorzaakt.

Islamitische Staat (IS) een mannenzaak? Niet helemaal, zo blijkt uit een undercoverreportage die FAROEK morgen uitzendt. Een Britse journaliste ging een jaar lang undercover bij vrouwelijke aanhangers van IS die strijders ronselen om te vertrekken naar Syrië. De operatie onthult hoe de vrouwen zich organiseren en voorbereiden om te vertrekken naar Syrië.Onder de schuilnaam Aïsha en verborgen onder een sluier, zoekt de journaliste contact met aanhangers van IS in Groot-Brittannië. Ze komt terecht in een clubje van extremistische vrouwen. Via tweets en sms’en krijgt ze stap voor stap uitgelegd wat ze precies moet doen. Op verschillende bijeenkomsten zijn we dankzij verborgen camera’s getuige van vrouwelijke haatpredikers.”Dit is niet het eerste complot tegen gelovigen. Dit is niet de eerste coalitie die tegen het kalifaat gesloten wordt. Maar Allah zal ze één na één vernietigen”, horen we op een bijeenkomst van de vrouwen, ergens in Oost-Londen.

Bron: Video: Undercover op een IS-vrouwenbijeenkomst – Knack.be – Nieuws, opinie en duiding – Knack.be

Overheid subsidieert haatimams

Een jonge imam, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, blijkt al die tijd een haatprediker te zijn geweest die onlangs naar Syrië is vertrokken om zich daar bij Islamitische Staat aan te sluiten. N-VA-politica Homans overweegt nóg enkele tientallen moskeeën te erkennen, waarin ongetwijfeld dezelfde opruiende taal zal worden gesproken, mét steun van onze eigen overheid.