De Wever is een ‘tweezak’

Bart De Wever heeft blijkbaar nog altijd niet begrepen, of wíl niet begrijpen waarvoor de islam staat. Hij vindt dat de eigen bevolking zich op een ‘irrationele’ manier tegen de islam dreigt te keren. Irrationeel? Neen, dat stadium zijn de meeste mensen al lang voorbij. Hun afkeer van de islam en van moslims is juist héél rationeel geworden.

De Wever, die dus suggereert dat de eigen burgers niet kunnen nadenken maar alleen vooringenomen emoties hebben, gaat praten met ‘moslims die zich (alweer!) geviseerd voelen door de terreurdreiging’. Hij bedoelt: moslims die – alweer – vrezen dat ze het slachtoffer van de ‘bange blanke man (en vrouw)’ gaan worden. Dat is pas de wereld op zijn kop!

Bovendien blijft De Wever Saoedi-Arabië als een belangrijke handelspartner zien (onder meer wegens de investeringen die dat barbaarse land in de haven van Antwerpen wil doen), ook al heerst in Saoedi-Arabië de gruwelijke sharia en is dat land de belangrijkste sponsor van het internationale terrorisme. Met andere woorden: Bart De Wever is een hypocriete ‘tweezak’ die liever kiest voor economische belangen dan voor de veiligheid van zijn eigen burgers.

Bron: De Wever: “Domste wat we kunnen doen is ons op irrationele manier tegen islam keren” | Video | De Morgen

Advertenties

Het islamprofitariaat

 

Anjem Choudary (midden), de beruchte Britse haatprediker waarmee Annelies Beck van de VRT het zo goed kan vinden, heeft zijn volgers opgedragen hun baan op te zeggen en werkloosheidsuitkeringen aan te vragen, zodat ze tijd hebben om de heilige oorlog voor te bereiden. “Wij moslims moeten de Jizya nemen, die sowieso voor ons is. De normale situatie is dat we geld pakken van de kuffar (=ongelovigen). Zij geven ons het geld. Zij werken, zij geven ons het geld, Allah Akbar. Wij nemen het geld.”

Merkel in Parijs

Merkel

Merkel heeft vanavond (25/11/15), samen met Hollande de Place de la République in Parijs bezocht om er hulde te brengen aan de slachtoffers van de terreuraanslag. Onbegrijpelijk dat dat mens niet werd uitgejouwd! Of weten de Fransen niet dat minstens twee van de terroristen door de schuld van Merkel samen met ‘bootvluchtelingen’ vanuit Syrië opnieuw Europa zijn binnen geraakt?

Dat maakt haar op zijn minst mee verantwoordelijk voor de gruwelijke moordpartijen in Parijs, én voor de almaar toenemende terreurdreiging in West-Europa.

VIDEO Paul Joseph Watson: De waarheid over de islam

Zelfs na de meest gruwelijke en dodelijke terreuraanslagen door moslims, blijven alle wereld- en nationale leiders koppig beweren dat deze wreedheid ‘niets maar dan ook niets met de islam heeft te maken’, want ‘de echte islam is zo niet’. Telkens weer krijgen we te horen dat het slechts om een absolute minderheid gaat, maar dat de meerderheid heel gematigd en tolerant is. Dat is een leugen. De waarheid is dat ‘gematigde islam’ doodeenvoudig niet bestaat. Bevragingen en onderzoeken wijzen uit dat de meeste in het westen levende moslims in stilte met IS sympathiseren, dat ze de sharia willen invoeren van zodra ze de meerderheid hebben en dat ze geweld in naam van hun ‘religie’ toelaatbaar vinden. Kijk en luister naar wat P.J. Watson daarover te zeggen heeft:

Bron: VIDEO Paul Joseph Watson: De waarheid over de islam | E.J. Bron

Jan Jambon: ‘We gaan door tot de hele boel opgerold is’

Jambon

Jambon moét doorgaan tot het bittere einde. De economie en de ‘vrijheid’ van de bevolking moeten nu maar even ondergeschikt zijn aan de veiligheid. Als men deze jihadistische augiusstal echt wil opkuisen, dan moet dat grondig gebeuren. Niet alleen in Molenbeek. Alle zogenaamde no-go-zones in onze steden moeten systematisch worden opgekuist; haatimams moeten worden verwijderd of opgesloten; verdachte moskeeën met de grond gelijk gemaakt. Aparte koranscholen moeten dicht, de dubbele nationaliteit afgeschaft; uitkeringen moeten opnieuw worden bekeken, gezinshereniging moet uit de wet worden geschrapt, er moet een algemeen verbod op halalslachtingen komen en wie zich boven de wet verheven voelt, moet eruit. Geen geld meer voor zinloze ‘deradicaliseringscursussen’ of ‘psychologische begeleiding’. Wij, Belgen, stellen vanaf nu opnieuw de wet, en die geldt voor iedereen! Duidelijke spelregels, maken duidelijke afspraken. Wie daarmee niet kan leven, moet eruit.

Bron: Jan Jambon: ‘We gaan door tot de hele boel opgerold is’ – België – Knack.be

Michel Houellebecq over Parijs

De Franse schrijver Michel Houellebecq schreef in Il corriere della sera een commentaar op de aanslagen in Parijs en de Franse politieke klasse. De beschuldigingen zijn hard.

“Na de aanslagen van januari zat ik twee dagen aan het nieuws gekluisterd, zonder dat ik een blik kon afwenden. Na de aanslagen van 13 november heb ik geloof ik niet eens de televisie aangezet. Ik heb me beperkt tot het bellen van vrienden en bekenden die in de getroffen buurten wonen (dat zijn meerdere personen). Je went eraan, zelfs aan aanslagen. In 1986 werd Parijs getroffen door een serie bomaanslagen op verschillende openbare plekken (het ging om de Libanese Hezbollah, geloof ik, die toen de verantwoordelijkheid opeiste).

Er waren vier of vijf aanslagen, met een interval van enkele dagen, soms een week – ik herinner het me niet zo goed meer. Maar wat ik me wel heel goed herinner was de sfeer die de dagen erna heerste in de metro. De stilte in de ondergrondse gangen was totaal, en de reizigers bekeken elkaar vol wantrouwen. Dat was de eerste week het geval. Daarna begonnen de gesprekken weer redelijk snel en werd de sfeer weer normaal. Het idee van een dreigende explosie bleef in de lucht hangen, drukte op ieders borst, maar toch was het al naar de achtergrond verschoven. Je went eraan, zelfs aan aanslagen. Frankrijk zal niet bezwijken. De Fransen zullen niet bezwijken, ook al ontbreekt het hen aan heldenmoed, ook al hebben zij geen behoefte aan een collectieve reactie van nationale trots.

Zij zullen niet bezwijken want ze kunnen niet anders, en omdat je overal aan went. En geen menselijke emotie, zelfs niet de angst, is sterker dan de gewoonte. Keep calm and carry on. Rustig blijven en doorlopen. Natuurlijk, zo zal het gaan (ook al hebben we, helaas, geen Churchill om ons land te leiden). In weerwil van wat men denkt zijn de Fransen nogal braaf en laten zich makkelijk regeren, maar dat wil niet zeggen dat het complete idioten zijn. Hun belangrijkste gebrek zou je kunnen omschrijven als een soort oppervlakkigheid die neigt naar vergeetachtigheid, en dat betekent dat je van tijd tot tijd hun geheugen moet opfrissen. De erbarmelijke situatie waarin wij ons bevinden is te wijten aan concrete politieke verantwoordelijkheden; en die politieke verantwoordelijkheden zullen vroeg of laat door de zeef gehaald moeten worden. Het is erg onwaarschijnlijk dat de onbeduidende opportunist die de presidentszetel bekleedt, of de ingeboren zwakzinnige die de functie van premier bezet, om nog maar te zwijgen over de ‘tenoren van de oppositie’ (LOL), dit examen eervol zullen afleggen.

Wie heeft besloten om te bezuinigen op de politiediensten, waarmee ze tot wanhoop toe werden ingekrimpt en niet meer in staat waren om fatsoenlijk hun taken uit te voeren? Wie heeft gedurende vele jaren verteld dat grenzen een oude absurditeit zijn, het symbool van een ouderwets en misselijkmakend nationalisme? Het is evident dat deze verantwoordelijkheden grotendeels werden gedeeld. Welke politieke leiders hebben Frankrijk verwikkeld in absurde en kostbare operaties, waarvan het voornaamste resultaat is geweest dat Irak, en vervolgens Libië, in de chaos zijn gestort? En welke regeringen waren bereid, tot voor kort, om hetzelfde te doen in Syrië? (Ik vergeet dat we niet in Irak zijn geweest, niet de tweede keer althans. Maar het had weinig gescheeld, en het lijkt bijna zeker dat Dominique de Villepin louter de geschiedenis ingaat, en dat is niet weinig, om het feit dat hij heeft verhinderd dat Frankrijk voor één keer, de enige keer in zijn recente geschiedenis, deel zou nemen aan een criminele militaire interventie – en ook nog eens een achterlijke).

De onvermijdelijke conclusie is helaas zeer ernstig: de regeringen die elkaar in de loop van de afgelopen tien (twintig? dertig?) jaar zijn opgevolgd hebben bedroevend, systematisch en zwaar gefaald in hun fundamentele opdracht die hun was toevertrouwd, dat wil zeggen het beschermen van het Franse volk.

De bevolking heeft op haar beurt in niets gefaald. Ten diepste weet je nooit precies wat de bevolking denkt, gegeven het feit dat de opeenvolgende regeringen zich elk referendum goed van het lijf hebben weten te houden (behalve één, in 2005, maar toen hielden ze liever geen rekening met de uitkomst). De opiniepeilingen daarentegen zijn altijd toegestaan en – voor wat ze waard zijn – onthullen grosso modo het volgende: de Franse bevolking heeft altijd vertrouwen en solidariteit behouden ten opzichte van het leger en de politiediensten; zij heeft met minachting het debat gevolgd van ‘moreel links’ (moreel?) over het verwelkomen van vluchtelingen en migranten; en zij heeft nooit zonder argwaan genoegen genomen met de militaire avonturen in het buitenland waarin de regenten haar hebben meegesleept.

We kunnen tot in het oneindige voorbeelden blijven aanslepen van de kloof, vandaag de dag mijlendiep, die is ontstaan tussen de burgers en degenen die hen zouden moeten vertegenwoordigen. De slechte reputatie die de gehele politieke klasse nu in Frankrijk heeft is niet alleen wijdverbreid, maar ook legitiem. En het lijkt me dat de enige oplossing die ons rest, zal zijn om langzaamaan koers te zetten richting de enige vorm van werkelijke democratie, waarmee ik bedoel, de directe democratie.”

De hoofdverantwoordelijken

Door hun wanbeleid, hun misplaatste tolerantie tegenover de islam, hun ‘open grenzen’ en krankzinnig asielbeleid, hun politieke correctheid waarmee ze iedere kritiek op de islam onmogelijk hebben gemaakt, en hun minachting voor (de veiligheid van) de eigen burgers, staan we aan de vooravond van de derde wereldoorlog.

In een échte democratie zouden deze volksverraders en collaborateurs voor een volkstribunaal moeten verschijnen en zwaar worden gestraft! Bekijk ze goed, want het zijn deze arrogante en gevaarlijke politici die ons allemaal mee naar de afgrond hebben gesleurd.

AAN HUN HANDEN KLEEFT HET BLOED VAN EUROPESE BURGERS!

MerkelJunckerRutteHollandeVerhofdstadtVan Rompuy

Bonte vordert federale agenten op 

Bonte

Hans Bonte, onze zelfverklaarde ‘terreurexpert’, die in Amerika mocht gaan pochen over zijn ‘succesvolle’ aanpak van jihadisme, staat het water aan de lippen. Eerder eiste hij al een bom geld om teruggekeerde jihadisten te ‘deradicaliseren’ en ‘psychisch te begeleiden’. Nu blijkt dat zijn krankzinnige linkse aanpak niet werkt, eist hij – speciaal voor Vilvoorde – agenten op, omdat hij door zijn eigen falend en wegkijkend beleid de controle volledig kwijt is. Door de schuld van deze man, met zijn pamperende en wollige aanpak van islamitisch extremisme, dreigt Vilvoorde stilaan een tweede Molenbeek te worden.

Bron: Vilvoordse burgemeester vordert federale agenten op – De Standaard

Zo werd Molenbeek jihadgetto

Lees deze correcte analyse van Teun Voeten, die acht jaar in Molenbeek heeft gewoond, en daar is moeten wegvluchten omdat de deelgemeente van Brussel onleefbaar werd door de massale aanwezigheid van radicale moslims. Voeten wijt het allemaal aan onze wegkijkende, hypocriete en politiek-correcte politici, en dan met name van linkse signatuur.

Bron: Zo werd Molenbeek jihadgetto | Opinie | de Volkskrant

Europese Commissie legt legaal wapenbezit aan banden

In een tijd waarin we allemaal worden bedreigd door islamitische terreur, zou je van Europese leiders verwachten dat ze in de eerste plaats begaan zijn met de veiligheid van hun eigen burgers. Het tegendeel is echter waar. Het zijn dwazen als Merkel en Juncker die de terreur naar hier halen. Want dat er terroristen tussen de asielzoekers zitten, is nu wel bewezen.

Europese burgers wordt nu ook de kans ontnomen om zichzelf te verdedigen, want de EU heeft beslist om… de legale wapenhandel aan banden te leggen. Ja, u leest het goed: de legale handel. Alsof terroristen hun wapens ergens in de winkel gaan kopen. Wat wil Europa hier dan mee bereiken?

Het is een feit dat het ongenoegen bij de Europese bevolking almaar groter wordt. Wanneer, na de zoveelste terreuraanslag, woedende burgers in opstand zullen komen tegen hun onbekwame leiders (en dat zal vroeg of laat gebeuren), dan willen die Europese potentaten dat hun eigen volk weerloos is, zodat ieder protest makkelijk kan worden onderdrukt.

Voor alle duidelijkheid: ik ben geen voorstander van een vrije wapenverkoop, zoals in Amerika, en de wapenwet in, onder meer, België is al behoorlijk streng. Maar het zijn niet de burgers die op dit ogenblik moeten worden ontwapend, maar wel de islamitische vijand.

Bron: Europese Commissie legt legaal wapenbezit aan banden – Wereld – Knack.be

Montasser AIDe’emeh liegt alsof het gedrukt staat.

Montasser

Volgens Montasser is er in de koran nergens sprake van dat moslims niet-gelovigen moeten doden. Hij liegt of hij kent zijn eigen schrift niet. Sura 47, vers 4: ‘Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht bindt hen dan in boeien.’ Vers 8: ‘Maar zij die ongelovig zijn neder met hen!’ Sura 9, vers 29: ‘Bestrijdt hen die niet geloven in God.’ Vers 123: ‘O gij die gelooft bestrijdt de ongelovigen die u na staan en laat hen strengheid in u vinden.’ Sura 2, vers 216: ‘U is voorgeschreven te strijden ook al is het met tegenzin’. Dit laatste vers is trouwens datgene waarop jihadisten zich beroepen om alle ‘ongelovigen’ te bestrijden.

Bron: Montasser AIDe’emeh stopt met opvang nieuwe Syriëstrijders: ‘Ze zijn niet meer welkom’ – België – Knack.be

“Daders liegen als ze zeggen dat ze doden in naam van Allah,… 

Michel weet beter wat de drijfveren van de moslimterroristen in Parijs waren, dan de daders zelf! Ze liegen wanneer ze zeggen dat ze het in naam van de islam en van allah deden, meent Michel.  Hij vindt de islam een ‘vreedzame religie vol mededogen’. En van zo’n hypocriete politiek correcte wegkijker moeten wij bescherming verwachten? 

Bron: “Daders liegen als ze zeggen dat ze doden in naam van Allah,… – De Standaard

België, broeinest van islamterreur

Ik ben beschaamd om in een land te wonen dat een paradijs voor moslimterroristen is. Onnozelaars zoals Bart Staes, Almaci, Bonte en de hele linkse meute staan alweer klaar met uitvluchten over ‘sociale achterstand’ en ‘discriminatie’. Deze linkse collaborateurs hebben bloed aan hun handen en daarmee hebben ze het imago van België in de hele wereld bezoedeld.

Waarom is België een vrijhaven voor terroristen? Omdat de islam hier al decennialang op zijn wenken wordt bediend! Moskeeën, haatimams, gesubsidieerde koranscholen, overbescherming van eeuwig klagende moslims, halal, een altijd maar strengere ‘anti-racismewet’ die iedere kritiek onmogelijk maakt, dodelijke politieke correctheid, media zoals de VRT die terroristen aan het woord laten en altijd weer dezelfde ‘experts’ die het moordende gedrag van moslims vergoelijken, tijdschriften en kranten zoals Knack, De Morgen, De Standaard waarin extremisten als Abou Jajah opruiende taal mogen spreken en de islam als ‘de religie van de vrede’ wordt voorgesteld. Als er dan toch slachtoffers vallen, ja dan is dat natuurlijk niet de wáre islam!

Teruggekeerde Syriëterroristen worden hier door dwazen als Hans Bonte met open armen ontvangen, en krijgen meteen psychische hulp aangeboden, Theo Francken laat zowat iedereen binnen en verspreidt ze netjes over het hele grondgebied, de katholieke kerk is méér met de islam begaan dan met zichzelf en een idioot in het kwadraat als Boeve (directeur katholiek onderwijs) wil leraressen met hoofddoekjes voor de klas.

En de bevolking? Die slikt en knikt, en maakt zich verder niet druk. CD&V, VLD, Groen en SP-A zijn de pleitbezorgers van de multiculturele chaos, verdedigen het onverdoofd slachten en de import van nog meer islam. Met N-VA aan het roer leek het even te veranderen, maar dat was maar héél even. De Wever blaast warm en koud, Francken loopt als een schoothondje achter Merkel aan en Bourgeois schuift gretig aan tafel bij moslimorganisaties waar halalvoedsel en thee op tafel komen.

Ik walg van onze politici die ons land hebben overgeleverd aan een vijandige ideologie die ons langzaam maar zeker naar een Derde Wereldoorlog aan het voeren is. België staat nu op de wereldkaart als het Europese centrum van de jihad. Jambon zal eens vlug Molenbeek gaan ‘schoonvegen’. Dat volstaat al lang niet meer. Heel België moet worden schoongeveegd en de islam moet als een staatsgevaarlijke religie/ideologie worden beschouwd. Als we daar tenminste nog de tijd voor krijgen.


Bron: Wereldpers noemt België een “terreurnest”: bloedbad voor Parijs, blamage voor België – HLN.be

De naamloze vijand is onder ons

Wie een probleem wil aanpakken en oplossen, moet het eerst en vooral kunnen en willen benoemen. Ook na de recente aanslagen in Parijs gebeurt dat nog altijd niet. Je kon er gif op innemen dat iedere politicus weer ‘geschokt’ zou zijn, waarna er ronkende verklaringen volgen over ‘westerse waarden’, ‘democratie’ en de heldhaftige ‘strijd tegen IS’. De ware boosdoener – namelijk de islam zelf – blijft ook nu weer volledig buiten schot. De vele slachtoffers in Parijs zullen voor niets zijn gestorven of verminkt door het leven moeten gaan.

Zolang politici in binnen- en buitenland blijven wegkijken en de échte oorzaak bij naam weigeren te noemen, moeten we van deze beleidsmakers geen enkele hulp verwachten. Integendeel: zij laten de etterbuil die onze samenleving kapotmaakt gewoon verder woekeren. Geen enkele ‘religie’ ter wereld is de inspiratiebron van zoveel geweld, gruwel en onverdraagzaamheid. Na de herverkiezing van Erdogan heeft de Turkse regering laten weten dat ze in heel Europa gratis korans gaat verspreiden. Dit moet worden verboden, want de koran is niets minder dan het handboek van de jihad. Maar dat willen onze huidige leiders niet gezegd hebben, politiek correct en hypocriet als ze zijn. Het wordt dus wachten op politici die het woord ISLAM zullen durven uitspreken.

In geen enkel interview met vooraanstaande politici heb ik het woord ‘islam’ horen vallen. Jan Jambon gaat Molenbeek ‘schoonvegen’. Maar wie of wat gaat hij schoonvegen? Een paar ‘terroristen’ of ‘fundamentalisten’, zoals hij ze gewoontegetrouw noemt? De moskeeën, waarin dit soort monsters wordt gekweekt, laat hij ongemoeid, de koranscholen waarin de haat tegen ongelovigen er dagdagelijks wordt ingestampt blijven bestaan, de openbare tekenen van de manifeste onwil om zich aan te passen (kleding, hoofddoeken, halal…) worden niet aangepakt, de dubbele nationaliteit blijft behouden, teruggekeerde jihadisten worden ‘psychisch begeleid’ om van hun ‘trauma’s’ te genezen en hebben dan nog het lef om véél geld van de Belgische staat te eisen, de islamitische televisiezenders blijven bestaan, onze minister-president schuift gezellig mee aan tafel bij moslimorganisaties waar vlees van onverdoofd geslachte dieren op tafel komt, enzovoort.

De Nederlandse premier Rutte roept het volk op om ‘weerbaar’ te zijn. Maar het moet – helaas – worden gezegd: het grootste deel van de bevolking is helemaal niet weerbaar, en blijft braafjes politiek correct over de problemen spreken, geobsedeerd als het is door ‘extreemrechts’, ‘populisme’, ‘racisme’ en ‘islamofobie’. Politici weten zich nog altijd gesteund door dit overgrote lakse deel van de bevolking (de Gutmenschen), dat zich telkens weer van vijand vergist.

Want nog altijd zijn mensen blijkbaar niet bereid om massaal op straat te komen, om te manifesteren tegen de islamitische etterbuil die zich over heel Europa verspreidt. Iemand als Merkel is een bedreiging voor alle westerse landen. Zelfs na de aanslagen in Parijs blijft ze koppig volhouden dat ze ‘een persoonlijke missie’ heeft die ze, desnoods tegen alles en iedereen in, zal uitvoeren. Wat krankzinnigen met een missie teweeg kunnen brengen, leert ons de geschiedenis, en dan vooral de Duitse.

Na de slachtpartij in Parijs zien we weer duizenden mensen met kaarsjes en theelichtjes door de straten gaan. Ze leggen knuffels en bloemen op de plaatsen waar onschuldigen genadeloos werden vermoord, en binnenkort komt er ongetwijfeld weer een netjes georganiseerde optocht waarin iedereen ‘Charlie’ of ‘Paris’ is. Hartverwarmend en goedbedoeld, maar hopeloos naïef. Al deze brave en ‘serene’ acties – zoals de media ze graag noemen – zullen geen enkele volgende aanslag verijdelen.

Dat zal alleen gebeuren wanneer de islam als zodanig uit onze maatschappij wordt geweerd. En dan heb ik het niet alleen over die vele fundamentalisten, maar over álle moslims, ook de zogenaamd ‘gematigden’. Het wordt de hoogste tijd dat ook die kleur bekennen: of ze blijven hun moordende ideologie trouw – en dan zijn ze onze vijand die met alle mogelijke middelen moet worden bestreden – of ze zweren hun gewelddadige koran af, en keren zich openlijk tégen hun ‘religie van de vrede’. Een andere weg is er niet meer.

Ook het volk moet nu kiezen: ofwel de kant van de pro-islamisten die, onder het mom van progressiviteit en verdraagzaamheid onze hele westerse wereld mee in de vernieling helpen, ofwel die van de democratie en de verlichting. Wie nu nog weigert te kiezen, wordt in feite medeplichtig aan de vele bloederige moordpartijen die ongetwijfeld nog zullen volgen.

Hieronder vindt u een (bewerkte) mohammedcartoon die al maanden voor mijn raam aan de straatkant hangt. Als ook u vindt dat het tijd wordt om vóór het vrije denken en tégen het islamitische gevaar te kiezen, kopieer de prent dan en hang ze ook op een goed zichtbare plaats aan uw raam.

Mohammed Cartoon

In oorlog met de islam

bataclanMerkel

Waarvoor mensen met gezond verstand al maandenlang waarschuwen is opnieuw gebeurd. De islam heeft de zoveelste slachting bijgeschreven op haar historisch palmares van moord, geweld en haat. Dit kan niet meer zonder gevolg blijven. Aangezien de Europese overheid overduidelijk niet bereid is om haar eigen bevolking te beveiligen tegen deze genadeloze vijand, zullen we het zelf moeten doen.

Mutti Merkel Hollande

De mensen zijn de provocaties van de media en van onze met de islam collaborerende politici kotsbeu. Terwijl een gevaarlijke idioot als Bart Staes (zie Knack) de eigen bevolking blijft beschimpen en uitmaken voor ‘bange blanke man of vrouw’ en een al even grote dwaas als Rutte zich haast om te roepen dat het westen zeker niet in oorlog is met de islam, maar alleen met IS, gaat de import van nog meer potentiële terroristen onverminderd door.

Een psychotische vrouw als Merkel moet – op welke manier dan ook – dringend worden gestopt, want ze sleurt in haar eentje miljoenen mensen mee de afgrond in. Nog maar enkele dagen geleden lazen we in Knack een artikel van een zekere Gert Jan Geling, een compleet geschifte ‘specialist’ (alweer) die de islam voor Europa ‘een zegen’ noemt. Rutte stond te trappelen van ongeduld om te verklaren dat we in oorlog zijn met IS, maar zeker niet met de islam. Nee, zéker niet, want dat is een ‘religie van vrede’, zoals we ondertussen allemaal dagelijks kunnen zien.

Het is genoeg geweest! Meer dan genoeg. Onze huidige generatie leiders heeft ons iedere mogelijkheid op zelfverdediging afgenomen. Wapenbezit is strafbaar gemaakt. Dus hebben alle fatsoenlijke burgers braaf hun wapens ingeleverd. Alleen, de criminelen hebben dat niet gedaan. Overal waar je gaat en staat – in de winkel, op straat, op het werk – lijkt er nog maar één onderwerp van gesprek te zijn: de islam die iedere dag een grotere bedreiging wordt. Maar wie dat hardop durft te zeggen wordt voor het gerecht gesleept. Kritiek op de islam is immers een strafbare misdaad geworden.

Iemand als Wim Van Rooy krijgt zijn boeken, over de nefaste gevolgen van de multiculturaliteit, niet meer gepubliceerd in Vlaanderen, terwijl fundamentalistisch uitschot als Abou Jajah en Delefortrie hun haatzaaiende geschriften overal kunnen en mogen publiceren. De klacht die ik bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Discriminatie had ingediend tegen het jihad en terreur verheerlijkende boek van Delefortrie werd door het Centrum verworpen. Zij grijpen blijkbaar alleen in wanneer het om het dragen van hoofddoekjes gaat of wanneer onverdraagzame moslims zich geviseerd voelen. En wanneer is dat niet zo?

Islamieten voelen zich van nature verongelijkt en tekort gedaan, en kunnen alleen maar klagen en zagen. Asielzoekers die – zogezegd uit oorlogsgebied zijn gevlucht – zijn kwaad omdat ze geen televisie op hun kamer hebben of omdat ze geen halalvoeding krijgen. De vrouwen in de (Duitse) asielcentra worden massaal verkracht. Om de haverklap staan islamitische barbaren elkaar naar het leven. Ze hebben hun bloederige middeleeuwse oorlogen mee naar Europa gebracht, en zetten die hier gewoon voort. Ze leggen de economie plat (Calais), eisen geld van ons (of anders gaan ze ‘in staking’ of vernielen ze hun huisvesting) en weigeren de wetgeving van het gastland te respecteren. Uit recent onderzoek is gebleken dat minstens één van de jihadisten in Parijs samen met bootvluchtelingen uit Syrië terug is gekeerd naar Europa. Zelfs al zou het er maar één op de honderd zijn, dan is dat aantal voldoende om hier een waar slagveld te ontketenen. Ze kunnen immers, dankzij Mutti Merkel, gaan en staan waar ze maar willen. En eenmaal in het ‘gewenste’ land worden ze door politici zoals onze eigen Theo Francken netjes over het hele grondgebied verspreid. Wat een waanzin!

Niet alleen de islam, maar ook – en vooral – onze eigen politici zijn een grote bedreiging voor ons geworden. Dictators als Merkel, Juncker, Timmermans, Rutte, Verhofstadt, Staes, enz. zijn in mijn ogen oorlogsmisdadigers die als zodanig moeten worden berecht. Zij spuwen op de eigen bevolking en dwingen ons te leven in een bedreigende en levensgevaarlijke samenleving.

Media zoals de VRT en Knack zijn propagandamachines van islamfundamentalisten geworden. Zij laten alleen maar opiniemakers en ‘experts’ aan het woord die komen vertellen hoe ‘verrijkend’ de islam wel is en hoe extreemrechts, onverdraagzaam, populistisch en racistisch wij allemaal zijn.

Terwijl de slachtpartijen in Parijs in volle gang waren, zond TV-Eén doodleuk verder hun geprogrammeerde film uit, terwijl er op Canvas een herhaling liep van een praatprogramma met Yvan De Vadder en ‘Europakenner’ Hendrik Vos, die het met veel animo opnamen tegen Gerolf Annemans van Vlaams Belang. Overdreef Annemans niet een beetje? Ging hij toch niet te veel de populistische toer op door zo af te geven op de islam? Ondertussen werden er in Parijs onschuldige mensen koelbloedig afgeslacht door moslims!

Wij zijn op een punt gekomen dat we zelf actie moeten ondernemen. Als burgers van West-Europa zullen we op twee fronten moeten strijden: tegen de islamitische invasie én tegen onze eigen leiders die ons al lang niet meer vertegenwoordigen. Mensen die worden bedreigd, hebben het recht om zichzelf en hun geliefden te verdedigen. De overheid zal het immers niet voor ons doen, integendeel, die maakt het probleem alleen maar groter.

Zweden, waar linkse partijen de islam al decennialang omarmen, glijdt zienderogen weg in chaos en criminaliteit. Ze kennen er het hoogste aantal verkrachtingen in Europa, terwijl de Zweedse bevolking aan haar lot wordt overgelaten en stilaan een minderheid in eigen land wordt. Laat dit volkomen geïslamiseerde land een afschrikwekkend voorbeeld voor ons zijn. Duitsland zal weldra volgen. En voor de derde keer in de geschiedenis zullen ze heel Europa meesleuren in hun ondergang.

Wie bang is, krijgt ook slaag, heb ik mijn grootvader vaak horen zeggen. Het wordt dan ook hoog tijd dat de klappen niet meer alleen voor ons zijn. Als we deze islamitische invasie en de collaboratie van onze eigen politici en media willen overleven, dan zullen we ons moeten weren. De tijd van de fora, de praatprogramma’s, de lezersbrieven en het stille protest is voorbij.

Als uw leven en dat van uw kinderen u lief is, kom dan op voor onze rechten, vecht voor onze democratie en laat u niet langer imponeren door onze leugenmedia en door de politiek correcte praat van overheden die al lang niet meer aan onze kant staan.

De islam is wel degelijk de grootste, meest genadeloze vijand die ons sinds de tweede wereldoorlog bedreigt. Er is nog tijd om te reageren, maar niet lang meer. Daarom: laat van u horen! Kom op straat en dwing onze hypocriete en wereldvreemde ‘leiders’ om te luisteren naar hun eigen volk!

En wie niet luistert, die moet maar voelen.

Schokkende beelden: man daagt kleuter uit tot messengevecht 

Bekijk dit filmpje, zodat u weet hoe moslims hun kinderen opvoeden tot ‘strijders voor allah’. Om ziek van te worden!

Een kleuter haalt een mes boven en wordt seconden later uitgedaagd. Op een filmpje is te zien hoe een volwassene het baasje als het ware aanvalt met een mes. Het komt tot een schijngevecht waarbij het jongetje in tranen uitbarst. Het is onwaarschijnlijk om zien hoe de man met het mes voor de ogen van het knaapje zwaait en dat tot groot plezier van een aantal aanwezigen. De beelden zoud

Bron: Schokkende beelden: man daagt kleuter uit tot messengevecht – HLN.be

GROEN en SP-A collaboreren

Groen en SP-A tonen almaar openlijker hun sympathie voor de radicale islam en voor Islamitische Staat. Zoiets noemt men: collaboratie met de vijand. Er is een tijd geweest dat zoiets strafbaar was. We kunnen alleen maar hopen dat deze twee islampartijen bij de volgende verkiezingen zo zwaar worden afgestraft dat ze onder de kiesdrempel verdwijnen. En daarna kunnen ze, wat mij betreft, met z’n allen naar het kalifaat verhuizen. 

Het escorteren van een Frans vliegdekschip door een Belgisch fregat, is volgens Groen en SP.A een sluipende uitbreiding van de militaire missie tegen IS van Irak naar Syrië.

Bron: Oppositie vreest sluipende uitbreiding mandaat tegen IS naar Syrië – België – Knack.be